Rijnmond
In samenwerking met
Rijnmond
NOS Nieuws

Hugo de Groot vluchtte 400 jaar geleden in dit metselaarsjasje

Het is vandaag vierhonderd jaar geleden dat Hugo de Groot ontsnapte uit Slot Loevestein in de Bommelerwaard. Het lot van de boekenkist waarin hij wegkwam is in nevelen gehuld, maar het metselaarsjasje dat hij tijdens zijn vlucht droeg is in het bezit van Museum Rotterdam.

"We weten zeker dat het door Hugo de Groot is gedragen", zegt directeur Ingrid de Jager van Museum Rotterdam tegen de regionale omroep Rijnmond. In 1978 is het wambuis door het museum aangekocht. Tot die tijd was het jasje in handen van nazaten van De Groot. "Wij hebben het gekocht van de familie Prins. Als je de stamboom teruggaat, dan zie je dat een kleindochter van Hugo is getrouwd met een Prins."

Hugo de Groot (1583-1645) stond als erudiet rechtsgeleerde aan de wieg van het internationaal recht. Zo was hij de grondlegger van het zeerecht met zijn principe dat alle landen vrij toegang moeten hebben tot de zee. In 1618 was hij tijdens het Twaalfjarig Bestand in de Tachtigjarige Oorlog "voor eeuwig" gevangen gezet door stadhouder prins Maurits, omdat hij aan de kant van Johan van Oldebarnevelt stond in diens conflict met de prins.

Op 22 maart 1621 wist hij met de beroemde list weg te komen uit het kasteel. Na zijn ontsnapping verkleedde De Groot zich in Gorinchem als metselaar en vluchtte naar Antwerpen. Behalve het jasje kreeg hij van een medestander ook diens hoed, schoenen en maatstok. Op zijn handen werd kalk gegooid om het beeld compleet te maken.

Rijksmuseum
Hugo de Groot in het wambuis, circa 1792

Het jasje is eigenlijk een legerjasje, zegt de Jager. "Het is een vrij duur jasje, het is met zijden lint afgezet. Het is niet waarschijnlijk dat een metselaar zo'n jasje had." Waarschijnlijk heeft het soldatenjasje een tweede leven gekregen bij een metselaar en is het daarna bij Hugo de Groot terechtgekomen.

Museum Rotterdam heeft het jasje onlangs laten onderzoeken door experts van de Universiteit van York. "Er is altijd gedacht dat het van geitenleer was, maar het blijkt schapenleer te zijn. Dat weten we nu pas", zegt de museumdirecteur. Ook het zijden lint is toen ontdekt.

Het metselaarsjasje ligt in het depot van Museum Rotterdam. Het is kwetsbaar en mag niet met de handen worden aangeraakt. Het museum wil het in de toekomst aan het publiek laten zien. Achter glas.

Wat er met de boekenkist van De Groot gebeurde is verloren gegaan in de geschiedenis. In Slot Loevenstein, het Rijksmuseum en Het Prinsenhof in Delft staan kisten waarvan is beweerd dat ze door de schrijver zijn gebruikt, maar daarvoor is in geen enkel geval sluitend bewijs.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl