NOS Nieuws

Schiphol en Groningen veel genoemd in partijprogramma's, Drenthe vrijwel niet

Is de ChristenUnie de partij met de meeste aandacht voor de verschillende regio's in ons land? Daar lijkt het wel op. Tenminste, als je afgaat op de analyse die de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen maakte van de verkiezingsprogramma's van vijftien politieke partijen. De dienst onderzocht via text-mining welke plaatsen en regio's de meeste aandacht krijgen.

Dan blijkt dat de ChristenUnie maar liefst 134 keer een plaatsnaam noemt in haar partijprogramma, twee keer zoveel als de nummer twee, D66 (70 x). Ook PvdA en SGP noemen relatief veel gemeenten en provincies bij naam.

Daar tegenover staat het partijprogramma van 50Plus dat geen enkele gemeente of provincie noemt. Ook Denk, SP en PVV houden het bij een handvol vermeldingen, voornamelijk verwijzingen naar Amsterdam en Rotterdam.

Randstad

Toch betekent dit niet automatisch dat er heel veel aandacht is voor de regio's buiten de Randstad. De onderzoekers tellen weliswaar 86 verschillende plaatsnamen, maar de drie grote steden in de Randstad worden veruit het meest genoemd: samen maken ze een kwart uit van alle vermeldingen. Schiphol-Haarlemmermeer wordt het allermeest genoemd.

De meeste plaatsnamen en provincies worden genoemd in hoofdstukken over mobiliteit en woningbouw. ChristenUnie, D66 en PvdA zijn daarbij het meest concreet. De ChristenUnie noemt tal van trajecten waar nieuwe spoor moet worden aangelegd of waar bestaand spoor moet worden verdubbeld. De partij wil ook een directe treinverbinding tussen Apeldoorn en Barneveld, een regio met veel ChristenUnie-kiezers. Ook de SGP heeft oog voor Barneveld en bepleit bijvoorbeeld het verkeerslichtvrij maken van het knooppunt A1/A30.

D66 geeft net als de CU aan wat de partij wil met het openbaar vervoer, en waar dat moet worden versterkt. Daarnaast geven de Democraten aan waar ze nieuwe woningbouwprojecten voorziet voor stadsuitbreiding. De meeste andere partijen komen op tal van terreinen wel met plannen voor de regio's, maar wijzen daarbij verhoudingsgewijs minder naar concrete plekken in ons land.

De provincies Zuid- en Noord-Holland worden beide meer dan honderd keer genoemd. Groningen volgt met 76 verwijzingen, vooral in verband met de gaswinning, schadeherstel en energieambities in die provincie. Drenthe komt er het meest bekaaid af, met dertien vermeldingen. CDA en VVD noemen deze provincie zelfs helemaal niet.

Uit een onderzoek van communicatieadviesbureau Wepublic blijkt dat politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's nu 25 procent meer aandacht hebben voor regionale ontwikkelingen dan in 2017. Wepublic stelt vast dat de christelijke partijen de meeste tekst besteden aan de regio. Bij de VVD, D66, SP en PvdA zou de regio-aandacht juist afnemen.

Vooral Zeeland en Flevoland staan er beter op: "De Zeeuwen krijgen van de partijen met name aandacht op onderwerpen als de haven, windenergie, kennis en werkgelegenheid rondom de marine. De aandacht vanuit het hele politieke spectrum is toegenomen voor de provincie Flevoland. Belangrijkste aanknopingspunt: Lelystad Airport." Aan Limburg worden de minste woorden gewijd, aldus het onderzoek.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl