De Chinese president Xi Jinping en premier Li Keqiang in het Volkscongres EPA

China heeft de greep op Hongkong nog verder verstevigd. Het Chinese parlement heeft ingestemd met een wet die het kiessysteem in de voormalige Britse kolonie hervormt. Daardoor krijgt Peking nog meer macht en wordt de oppositie verder ingeperkt.

Aan het kiescollege, dat de hoogste bestuurder van Hongkong kiest, worden honderden leden toegevoegd die pro-China zijn. Ook zullen zetels van lokale bestuurders, die vaak tot de oppositie behoren, worden geschrapt.

Daarnaast gaat een comité in de toekomst een oordeel vellen over de kandidaten voor het kiescollege en het parlement van Hongkong. In de praktijk zal dat waarschijnlijk betekenen dat leden die volgens China niet 'patriottisch' genoeg zijn, geweerd kunnen worden.

In Hongkong wordt er met verslagenheid gereageerd op het nieuws:

Nieuwe Chinese wet valt slecht in Hongkong: 'Ik heb geen hoop meer'

Volgens correspondent Sjoerd den Daas is Peking blij met de hervorming van het kiesstelsel: "Maar in Hongkong zelf zijn ze minder enthousiast. Mensen stemmen daar overwegend op democraten, maar dat wordt nu steeds moeilijker. Voor iedereen die democratie een warm hart toedraagt in Hongkong wordt het een ingewikkelde toekomst."

De nieuwe wet is een onderdeel van een campagne die Hongkong in de ogen van China vaderlandslievender moet maken. Eerder werd door China al een omstreden veiligheidswet van kracht. Die maakt het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en staatsondermijnende activiteiten in Hongkong verboden.

Grote protesten, zoals die er onder meer afgelopen zomer waren, zullen er deze keer waarschijnlijk niet komen, denkt Den Daas: "Dat is doodlink door die veiligheidswet."

STER reclame