ANP

Zowel Ernst Kuipers als Jaap van Dissel vindt het nog geen tijd voor verdere versoepelingen van de maatregelen. De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM maakten dat duidelijk in een presentatie aan de Tweede Kamer.

Kuipers denkt dat "als je het nog even uitstelt, je in een veel rustiger vaarwater komt". Hij noemt de huidige cijfers in de ziekenhuizen stabiel, maar wel hoog. Hij vindt dat wel een gunstige ontwikkeling. "Want eerder hielden we rekening met een toename van het aantal besmettingen en groei van het aantal opnames."

Gemiddeld hebben ziekenhuizen door de coronadrukte nog altijd 21 procent minder operatiekamers beschikbaar. Maar Kuipers wees erop dat dat "beduidend beter" is dan in december. Toen waren er nog minder operaties mogelijk.

'Versoepeling kan leiden tot verslechtering'

Hij pleit dan ook voor zo snel mogelijk vaccineren. Hij verwacht daar volgende maand een duidelijk effect van te zien. "In de loop van april moeten er 1,5 miljoen prikken per week worden gezet. Dan verwachten we dat besmettingen nog wel oplopen, maar niet met heel hoge pieken", zegt Kuipers.

"Maar dat is wel anders als we de maatregelen niet goed naleven en de R-waardes ongeveer 10 procent toenemen", benadrukt hij. "Dan kunnen we in de loop van april wel in een situatie komen dat we planbare zorg en operaties verder moeten afschalen. Meer versoepeling kan dus leiden tot snelle verslechtering."

Jaap van Dissel benadrukte dat de situatie nu "heel kwetsbaar is". "We moeten voorzichtig zijn met versoepelingen." Als reden daarvoor noemt hij het hoge aantal besmettelijke personen. Dat ligt nu rond de 100.000. "Met een R-getal van rond de 1 komen daar dus steeds 100.000 mensen bij." Daardoor blijft de druk op de reguliere zorg groot.

Derde golf

Dat R-getal van rond de 1 is een gemiddelde van de klassieke, de Britse en de Zuid-Afrikaanse variant. Het aantal besmettingen met de Britse variant stijgt echter nog steeds. Het R-getal daarvan is 1,06. "Nu is zo'n 65 procent van het aantal besmettingen de Britse variant." Hij verwacht dat dat in de loop van deze maand stijgt naar 75 tot 80 procent van het aantal besmettingen.

Van Dissel verwacht dat het totaal aantal besmettingen dan ook toeneemt, vooral omdat de Britse variant doorzet. Die variant bevindt zich nu in het hele land. Dat blijkt onder meer uit rioolmetingen. "Om die onder de 1 te krijgen moeten we ons blijven houden aan de basisregels, zoals afstand houden en handen wassen." Hij verwacht een derde golf. "Maar hoe hoog die zal zijn, is nog niet duidelijk."

Wanneer de avondklok eventueel afgeschaft kan worden, weet Van Dissel niet. "Dat is aan de politiek. Het OMT kan alleen inschatten wat het effect van de afschaffing is." Hij verwacht dat als avondklok wordt stopgezet het R-getal van alle varianten samen van 1 zal stijgen naar 1,1.

STER reclame