Landbouw in de Flevopolder
NOS Nieuws

LTO wil meer grond voor boeren, desnoods in zee

Boerenorganisatie LTO Nederland pleit ervoor om "serieus en grondig" te onderzoeken of het mogelijk is landbouwgrond in zee te winnen. In zijn Grondvisie 2021 noemt LTO landaanwinning een van de opties om te voorkomen dat het landbouwareaal verder afkalft.

Volgens een factcheck van de Universiteit Leiden werd overigens in 2018 nog altijd tweederde van de grond in Nederland gebruikt vooor landbouw.

LTO wijst erop dat er 50 jaar geleden voor het laatst nieuw landbouwgrond bij kwam, met de drooglegging van de laatste Flevopolder. "De mogelijkheden om nieuw land aan te winnen liggen misschien wat minder voor het oprapen dan in het verleden, maar de ruimtelijke druk is nog nooit zo hoog geweest", staat in de nota.

Volgens de organisatie kan nieuw land "een unieke kans bieden om de bijzondere internationale positie van Nederland als innovatief land- en tuinbouwland te versterken". In het ontgonnen gebied kan ook plaats komen voor stedenbouw, recreatie en natuur.

Uit een enquête onder 3300 LTO-leden blijkt dat 45 procent van de boeren voor landaanwinning op zee is. Waar dat zal moeten gebeuren, wil LTO over overleggen, al wordt de Waddenzee bij voorbaat uitgesloten.

Einde aan afkalving

In het document waarschuwt LTO dat er jaarlijks 16.000 voetbalvelden aan landbouwgrond een andere bestemming krijgen. "Daar is zo veel van dat er hier of daar best een stukje van af kan, lijkt de gedachte." De organisatie pleit ervoor dat een halt toe te roepen.

Zo wil de LTO dat er niet meer landbouwgrond opgeofferd wordt aan energieparken, "zeker zolang er nog ruimte beschikbaar is op de daken van grotere gebouwen en op bedrijventerreinen". Ook datacenters, distributiecentra en andere "grijze dozen" moeten uit het boerenlandschap worden geweerd.

Steden moeten zich daarnaast richten op "inbreiding", zodat nieuwbouw binnen de bestaande grenzen van de bebouwde kom gebeurt. Mocht er wel landbouwgrond verloren gaan, dan wil de LTO daarvoor compensatie op andere plekken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl