SGP-lijsttrekker Van der Staaij bij de NOS
NOS Nieuws

SGP aast niet op regeringsverantwoordelijkheid, maar loopt er ook niet voor weg

De SGP aast niet op regeringsverantwoordelijkheid, maar loopt er ook niet voor weg. Dat zei SGP-lijsttrekker Van der Staaij bij de NOS. Hij was eerst te gast bij het NOS Radio 1 Journaal en even later beantwoordde hij live op Facebook vragen van kijkers. Over de positie van de SGP benadrukte hij dat elke partij "ertoe kan doen", nu kabinetten de laatste tijd geen stevige meerderheden meer hebben in Eerste en Tweede Kamer.

Hij onderstreepte dat de SGP van nature altijd al constructief is, dat je vanuit de oppositie inbreng kan hebben en dat juist de huidige tijd kansen biedt. Van der Staaij wil het liefst zelf in de Kamer blijven. Hij is al sinds 1998 Kamerlid, en heeft daar "voorlopig geen genoeg van".

Van der Staaij zei dat hij geen enkele partij principieel uitsluit. Bij een eventuele samenwerking kijkt hij daarbij niet alleen naar de programma's, maar ook naar of een partij betrouwbaar is en of je er bestuurlijke afspraken mee kan maken. Hij zei bijvoorbeeld dat Forum voor Democratie zich met "al het gedoe behoorlijk buitenspel heeft gezet".

Gezinsvriendelijk belastingstelsel

Hij vindt een "gezinsvriendelijk belastingstelsel" een van zijn belangrijkste punten. De SGP-voorman hamerde verder op degelijke overheidsfinanciën, en een beperkte rol voor de overheid. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau bleek deze week dat de SGP van alle partijen de rekening van de coronacrisis het minst doorschuift naar volgende generaties. Van der Staaij benadrukte dat de rentestand niet in beton gegoten is en dat er altijd weer een nieuwe crisis komt. "Ook zijn we kritisch op immigratie en Europese Unie, en we zijn voor een nuchter klimaatbeleid", voegde hij eraan toe.

Hij is het ermee eens dat er sinds enige tijd een "grotere rol is voor vrouwen" bij de SGP. Hij erkent ook dat daarover nog steeds discussie is binnen de partij en hij wil voorkomen dat dit een splijtzwam is. Er is bijvoorbeeld al wel een vrouwelijke SGP-wethouder, maar op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer staat geen enkele vrouw. Op de vraag of dat bij de volgende verkiezingen anders is, antwoordde Van der Staaij dat "veranderingen niet van de ene op de andere dag gaan".

Op een vraag hoe het komt dat de SGP al jaren zo stabiel is, zei hij dat de SGP vaste uitgangspunten heeft die de kiezers kennen. "Het geeft instabiliteit als je uiteindelijk alleen de waan van de dag volgt."

Van der Staaij: waan van de dag veroorzaakt politieke instabiliteit

Vaccineren niet verplicht

Over het vaccineren tegen corona noemde Van der Staaij het heel belangrijk dat dat niet verplicht is: "Ik zie het belang van een hoge vaccinatiegraad, maar het is de persoonlijke vrijheid van mensen." Hij is er niet helemaal gerust op dat dat zo blijft en hij wijst bijvoorbeeld op het pleidooi voor een vaccinatiepaspoort. Volgens hem is zo'n paspoort geen goede ontwikkeling.

De SGP blijft kritisch over de islam. Van der Staaij zei dat de islam in Nederland een feit is, maar dat we oog moeten hebben voor de donkere kanten. Hij sprak over "de verbinding met geweld die we vaak om ons heen zien".

Volgens hem moeten we niet naïef zijn over de islam en moeten we oppassen te zeggen dat "de islam allemaal prima is". Hij voegde eraan toe dat vrijheid van godsdienst voor iedere burger geldt. "Maar dat is niet onbegrensd. Want let op het steeds toenemende aantal gebedsoproepen in een andere taal." Volgens Van der Staaij zijn kerkklokken een meer neutraal Nederlands gebruik.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl