Thierry Baudet tijdens een eerdere campagnebijeenkomst in Katwijk
NOS Nieuws

Ophef over Neurenberg-voorbeeld Forum-leider Baudet

Op sociale media is ophef ontstaan over een uitspraak van Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Gouda. Bij het beantwoorden van een vraag uit het publiek betwistte de politicus de legitimiteit van het historische proces tegen nazi-kopstukken, na de Tweede Wereldoorlog in Neurenberg.

De vraag die vanuit het publiek gesteld werd, was of politici voor "een soort tribunaal" berecht moeten worden voor de coronamaatregelen die ze hebben genomen.

Baudet antwoordde daarop dat hij geen voorstander is van strafrecht met terugwerkende kracht. "Ik beschouw het Neurenberg-tribunaal ook als illegitiem", zei de Forum-leider. "Je moet niet met terugwerkende kracht mensen berechten. Wat je gewoon moet doen, is via democratische weg dit regime wegstemmen. Dat moeten we doen, dan kunnen ze een uitkering aanvragen want het wachtgeld schaffen we wel af."

Op Twitter spreken velen van een verkeerd en gevoelig voorbeeld van de politicus. Het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël is geschokt dat Baudet de Neurenbergprocessen erbij haalde.

Baudet heeft vanavond op Twitter uitgebreid gereageerd op de ontstane ophef. Hij zegt dat hij alleen wilde aangeven dat je mensen niet moet veroordelen met wetten die na de feiten geschreven zijn, en dat hij het voorbeeld gaf om de juridische grondslag van het Neurenberg-tribunaal weer te geven.

"Dat heet legaliteitsbeginsel en vormt de basis van een rechtsstaat", schrijft Baudet. En: "Moord is en was altijd illegaal. De onbeschrijflijke genocidale misdaden van de Duitsers hadden onder regulier nationaal recht bestraft kunnen en moeten worden."

Dat er onder internationaal juristen kritisch gekeken wordt naar het Neurenberg-tribunaal is overigens niet controversieel, zegt Marieke de Hoon, universitair docent internationaal strafrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. "Maar dit gaat meer over of het opzetten van een supranationaal tribunaal door de overwinnaars een vorm van overwinnaarsrecht was, niet of de misdaden die tegen de Joden en anderen werden gepleegd niet van de ernstigste vorm waren waarvoor de nazi's gestraft moesten worden."

"De grote meerderheid van de internationaal rechtsgeleerden zullen zeggen dat misdaden tegen de menselijkheid, die in zekere zin door het Neurenberg-tribunaal voor het eerst vervolgd werden, toen al wel voldoende verankerd waren in het internationaal recht om daarvoor te vervolgen. Ook al zijn er andere punten af te dingen op dit eerste tribunaal dat toentertijd in haast werd opgezet en in korte tijd, hele complexe zaken berechtte."

Volgens De Hoon wekt Baudet de suggestie alsof die misdrijven niet zijn gepleegd. "Maar", benadrukte ze, "dat is niet wat hij zegt. Hij zegt dat destijds het internationaal strafrecht nog niet zo ver gevorderd was om supranationaal stafrecht te vervolgen, daar kun je inderdaad discussie over hebben, hoewel hij hierin een minderheidsstandpunt vertegenwoordigt. Dus wat hij zegt is juridisch-wetenschappelijk eigenlijk niet zo spannend als zodanig. Maar het wekt wel de vraag op waarom hij dit überhaupt zegt en welke suggestie hij precies probeert te wekken."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl