Een regenboogvlag in Utrecht
In samenwerking met
RTV Utrecht
NOS Nieuws

Opvanghuis voor dakloze LHBTIQ+'ers geopend in Utrecht 

In Utrecht is een opvangplek speciaal voor dakloze LHBTIQ+'ers geopend. Ze kunnen daar tijdelijk wonen en professionele hulp krijgen.

In eerste instantie gaat het om een pilot van anderhalf jaar. Als het goed loopt krijgt het opvanghuis een definitief karakter.

Volgens Yvonne van Baardwijk van Stichting De Tussenvoorziening is zo'n plek hard nodig. "Ik noem deze groep driedubbel kwetsbaar", zegt ze tegen RTV Utrecht. "Ze worden dakloos en door hun LHBTIQ+-achtergrond zijn ze vaak al extra kwetsbaar." Een reguliere opvangplek is volgens haar dan ook niet geschikt voor deze groep.

Dat dak- en thuisloze LHBTIQ+'ers het extra moeilijk hebben op straat en in de reguliere opvang blijkt ook uit onderzoek van onder meer onderzoeksbureau Movisie. Ze voelen zich vaker onbegrepen en onveilig.

Drie tot zes maanden

Het idee is dat mensen tussen de drie en zes maanden worden opgevangen in het huis in Utrecht. Daar krijgen ze een breed scala aan hulp aangeboden, niet alleen van professionals maar ook van zogenoemde regenboogmaatjes. "Dat zijn vrijwilligers die zelf een achtergrond hebben met LHBTIQ+. Zij doen leuke dingen met de bewoners en gaan bijvoorbeeld mee koffie drinken of naar een praatgroep. Het idee is dat een bewoner dan op een gegeven moment daar zelf naartoe durft."

Na die periode stromen de bewoners door naar een vervolgplek. "Dat kan een reguliere woning zijn of een vorm van begeleid wonen", zegt Van Baardwijk. "Het zal soms extra uitdagend zijn, zeker voor deze doelgroep en met de huidige woningmarkt."

Uit huis gezet

Laura van Nieuwenhuijze, voorzitter van belangenvereniging COC Midden-Nederland, is ontzettend blij met de komst van het opvanghuis voor LHBTIQ+'ers. "Veel mensen wonen tot hun vijfentwintigste nog thuis en op het moment dat er dan worstelingen zijn met seksuele geaardheid of genderdiversiteit worden mensen in het ergste geval uit huis gezet."

Uit veiligheidsoverwegingen wordt de precieze locatie van het opvanghuis niet bekendgemaakt.

Advertentie via Ster.nl