Jeroen Pols (L) en Willem Engel namens protestgroep Viruswaarheid
NOS NieuwsAangepast

Wrakingsverzoek spoedappèl op alle punten afgewezen, hof schorst vonnis rechter

Het spoedappèl dat de Nederlandse Staat heeft aangespannen in afwachting van een uitspraak in hoger beroep over de avondklok is weer verder gegaan, zij het met vertraging.

De rechtbank in Den Haag bepaalde vandaag dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. De Staat gaat tegen deze uitspraak in beroep, maar wil dat de avondklok van kracht blijft tot er een uitspraak van het hof. Daarom werd in een zogeheten spoedappèl gevraagd de uitspraak van de rechter te schorsen.

Zandzakken

Landsadvocaat Veldhuis zei tijdens het spoedappèl dat de voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank zijn eigen oordeel boven het deskundige oordeel van het OMT heeft gesteld en boven dat van de Tweede Kamer.

Het is van het allergrootste belang dat de avondklok van kracht blijft, in ieder geval totdat het hof zich erover heeft uitgesproken, betoogde hij. De opheffing zal volgens hem verstrekkende en onomkeerbare gevolgen voor verdere besmettingen hebben.

Veldhuis vergeleek de situatie met hoogwater bij de Nederlandse dijken. "Je kunt de zandzakken die op de dijken liggen om de golven die over die dijken slaan tegen te houden, niet even tijdelijk weghalen."

Deskundigheid Van Dissel

Voorzitter Jaap van Dissel van het Outbreak Management Team ondersteunde de uitleg van de landsadvocaat en sprak van een uiterst "fragiele situatie" waarin de virusbestrijding zich op dit moment bevindt. Het aantal besmettingen kan volgens hem razendsnel weer oplopen.

Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid trok de deskundigheid van Van Dissel in twijfel. Zo vroeg hij zich af of Van Dissel in 2009 betrokken was bij de waarschuwingen voor de Mexicaanse griep, die achteraf een vrij mild verloop bleek te hebben. Van Dissel antwoordde dat hij toen nog niet bij het RIVM werkte.

Ook wilde hij van Van Dissel weten hoe vaak zijn voorspellingen en modellen uitkwamen. "Wij zijn geen waarzeggers. We kijken niet in een kristallen bol", was zijn antwoord. "U kunt het zien in grafieken. Er is een marge van onzekerheid."

'Effect is niet te meten'

Volgens advocaat Van de Corput van Viruswaarheid wordt Jaap van Dissel ingezet om angst in te boezemen. Van Dissel gaf volgens hem geen argumenten die zwaarder wegen dan die van Viruswaarheid. De cijfers tonen volgens hem juist dat het de goede kant op gaat. Het effect van de avondklok is niet te meten, stelde hij, en dus is ook niet zeker dat het fout gaat als die wordt opgeheven.

"80 procent van de bevolking steunt de maatregel, dus die zullen zich er wel aan houden", zegt hij. "Dus dan zal het allemaal wel meevallen met een uitbraak van een situatie die onwenselijk is."

De zaak duurde langer dan voorzien door een wrakingsverzoek van Viruswaarheid. Dat werd door de wrakingskamer van het gerechtshof in Den Haag afgewezen.

De voorzitter van de wrakingskamer licht de afwijzing van het wrakingsverzoek toe:

Wrakingskamer wijst wrakingsverzoek Viruswaarheid af

Het ging vanmiddag vrijwel direct na aanvang van de zitting mis toen huisjurist Jeroen Pols van Viruswaarheid het woord wilde nemen en door Marie-Anne Tan-de Sonnaville, de voorzitter van het gerechtshof, de mond werd gesnoerd. Toen Pols doorsprak dreigde Tan-De Sonneville hem uit de zaal te laten verwijderen. "Ik wraak u, ik accepteer dat niet" zei Pols toen en daarop werd de zitting geschorst .

Enige tijd later werd de zitting hervat om de wrakingsgronden vast te stellen. Toen werd duidelijk dat Pols niet alleen de voorzitter van het gerechtshof wraakte, maar de hele kamer, dus alle aanwezige raadsheren in deze zaak.

Pols noemde vier gronden om het hof te wraken:

1. Het hof vindt het nodig om het hoger beroep van de Staat "met turbospoed" te behandelen, terwijl de rechtbank vandaag met een uitgebreid vonnis is gekomen. Dat moet eerst zorgvuldig bestudeerd worden, zegt Pols. Hij noemt het hof daarom vooringenomen.

2. Voorzitter Tan-de Sonnaville gebruikte, zoals ze zelf later zei, per vergissing de oude naam van Viruswaarheid, Viruswaanzin.

3. Ook zou de voorzitter van het hof ten onrechte hebben gezegd dat alleen de advocaat van Viruswaarheid het woord mag voeren. "Dat staat nergens in de wet", zegt Pols.

4. Het laatste argument dat Pols noemde was dat Viruswaarheid geen eigen journalist mocht meenemen, terwijl er wel pers aanwezig was in de zaal.

Kijk hier naar de toelichting van Viruswaarheid:

Actiegroep Viruswaarheid licht wrakingsverzoek toe

De argumenten zijn op papier gezet en de wrakingskamer heeft daarna de argumenten van Viruswaarheid gehoord. Na ongeveer een uur te hebben beraadslaagd heeft de wrakingskamer het wrakingsverzoek op alle punten afgewezen.

De voorzitter van het hof zei niet vooringenomen te zijn:

Voorzitter Tan-de Sonnaville: 'Ik ben niet vooringenomen'

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl