NOS Nieuws

'Vechtscheidingen kosten gemeenten jaarlijks tientallen miljoenen euro's'

Gemeenten zijn jaarlijks 66 tot 88 miljoen euro kwijt aan het begeleiden van ouders die in een vechtscheiding zijn beland. Dat blijkt uit onderzoek van het KRO-NCRV-programma Pointer en Follow the Money.

Als ouders er bij een scheiding niet uitkomen hoe ze de zorg voor hun kind of kinderen moeten verdelen, plaatst een rechter deze gezinnen onder toezicht van een gezinsvoogd. Voor deze begeleiding krijgt de jeugdbescherming per kind per jaar 9500 tot 11.000 euro.

Jaarlijks gaat het om 7000 tot 8000 ondertoezichtstellingen. Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 moeten gemeenten dit betalen.

Tonnen per gezin

De ondertoezichtstelling kan worden verlengd als ouders, ondanks de begeleiding, in conflict blijven. En daarmee loopt ook de rekening voor de betreffende gemeente op. Pointer en Follow the Money volgden ruim anderhalf jaar vijf ouders die door een vechtscheiding hun kinderen nauwelijks zien. In een van die gezinnen was vijf jaar lang begeleiding nodig, waardoor die gemeente ruim 250.000 euro kwijt was aan de jeugdbescherming.

"Het kost tijd om deze vaak vileine strijd tussen ouders op een goede manier te ontrafelen", zegt bestuurslid Astrid Rotering van Jeugdzorg Nederland over de oplopende rekeningen. Volgens haar zijn de bijdragen vanuit de gemeenten niet eens kostendekkend. "Als ik dat tarief doorreken, komt dat bij dit soort ingewikkelde scheidingen neer op zo'n honderd uur werk per jaar. Zaken als deze kosten veel meer tijd."

Bijdrage ouders

De Edese wethouder Leon Meijer, die namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten onderhandelt met het ministerie van VWS over de jeugdzorgkosten, vindt dat ouders een deel van de rekening moeten betalen. "Als ouders met elkaar blijven vechten om de kinderen, dan mogen zij ook zelf een bijdrage leveren aan de kosten die dat met zich meebrengt. Dit levert schade op voor kinderen en kost de gemeenschap geld."

De ouders die door Pointer en Follow the Money zijn gevolgd, zeggen dat ze maar weinig hulp hebben gekregen van de jeugdbescherming. "We hebben nauwelijks contact met onze gezinsvoogd. Op mails wordt niet gereageerd. Dan wil ik toch wel graag weten wat ze voor dat geld allemaal precies doen", zegt een van de ouders.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl