NOS Nieuws

Shell blijft met name in fossiel investeren, ondanks scherpere CO2-doelstellingen

Shell zegt in 2050 CO2-neutraal te willen zijn, maar dat betekent niet dat het concern de komende jaren vol inzet op schonere energiebronnen en brandstoffen. Uit een investeringsbudget van om en nabij de 20 miljard dollar gaat veruit het meeste naar fossiele activiteiten als olie, chemie en gas.

Er wordt de komende jaren 2 tot 3 miljard euro uitgetrokken voor hernieuwbare energiebronnen en 'energieoplossingen' zoals waterstof. Nog eens 3 miljard wordt gestoken in een tak van het bedrijf waar onder meer oplaadpunten, extra tankstations maar ook de verkoop van bijvoorbeeld smeeroliën onder vallen.

Transformatie in dertig jaar

In een periode van dertig jaar wordt het bedrijf getransformeerd, zegt topman Ben van Beurden. Daarbij heeft Shell vier kerndoelstellingen. Ten eerste waarde voor aandeelhouders creëren en als tweede moet de winning van olie en gas tot na 2030 winst blijven genereren, zodat dividenden en de nodige investeringen betaald kunnen worden.

De piek van olieproductie lag in 2019, zegt Shell. Jaarlijks zal de productie met 1 à 2 procent afnemen.

Als derde noemt van Beurden de doelstelling van netto geen CO2-uitstoot in 2050. Shell mikt daarbij met name op klanten in de industrie, de luchtvaart en zwaar transport. Sectoren waar de meeste uitstoot plaatsvindt en technologieën om dit terug te dringen nog niet grootschalig ingezet worden.

Maar ook elektriciteit voor huishoudens en bedrijven staat op de lijst van Shell. Zo breidt het concern het aantal laadpunten voor elektrische auto's uit naar een half miljoen. Nu zijn dat er 60.000.

Opslag van Co2

Co2-uitstoot die tegen 2050 nog wel plaatsvindt, wil het concern compenseren door de CO2 onder de grond op te slaan, of bomen bij te planten. Het concern is al bij drie grote projecten voor CO2-opslag betrokken, waaronder een gepland in Nederland. Onder milieugroeperingen is dit omstreden.

Het vierde punt is biodiversiteit. Shell gaat extra letten op afval en recycling.

'Stap voorwaarts'

Dat Shell het heeft over doelstellingen en niet meer over ambities is een "stap voorwaarts", zegt de activistische aandeelhouder Mark van Baal. Met Follow This probeert hij al jaren oliebedrijven richting een groenere koers te dwingen. "Shell luistert opnieuw naar aandeelhouders die voor de Follow This klimaatresolutie hebben gestemd" zegt hij.

De tussentijdse CO2-doelstelling van 20 procent minder in 2030 is volgens van Baal wel te laag om de doelstellingen in het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Ook laten de investeringen geen duidelijke koersverandering zien. "Het is met name zorgelijk dat er nog steeds 8 miljard dollar per jaar naar exploratie en productie van nog meer fossiele brandstoffen gaat."

Milieudefensie, dat verwikkeld is in een rechtszaak met Shell, zegt zich zorgen te maken. "De beloftes van vandaag zijn zeker geen garantie op een daadwerkelijke daling van Shells uitstoot. Alleen als de CO2-uitstoot de komende jaren in absolute zin drastisch zal dalen dan kunnen we gevaarlijke klimaatverandering nog voorkomen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl