NOS Nieuws

Dekker wil ouders die kind weghouden bij ex harder aanpakken

Het kabinet wil harder optreden tegen ouders die na een scheiding de afspraken met hun ex over de omgang met kinderen niet nakomen. Demissionair minister Dekker schrijft aan de Tweede Kamer dat dwang zoveel mogelijk moet worden vermeden, maar in bepaalde situaties toch nodig is.

Dekker denkt in eerste instantie aan het verlenen van 'nalevingshulp'. Maar als de omgang niet wordt hersteld, wil hij ook sancties kunnen opleggen. Die kunnen variëren van een dwangsom tot verandering van het hoofdverblijf van het kind of wijziging van de omgangsregeling.

'Ouderverstoting kent alleen maar verliezers'

De minister reageert met zijn voorstellen op aanbevelingen van een 'expertteam ouderverstoting'. Dekker neemt die voor een groot deel over. Hij ziet het als zijn taak om zoveel mogelijk te voorkomen dat een kind door druk van de ene ouder de andere ouder niet meer wil zien en het contact verbreekt.

"Ouderverstoting kent alleen maar verliezers. Een goede band met beide ouders is noodzakelijk voor de identiteitsontwikkeling van een kind", schrijft de minister,

Specialist contactverlies

Dekker wil dat een 'specialist contactverlies' een sleutelrol gaat spelen en snel kan adviseren en ingrijpen. Volgens hem handelen nu veel instanties te veel vanuit hun eigen gezichtspunt en wordt er te weinig of te laat samengewerkt, ook tussen "de zorg en het recht".

Dekker wil dat bij signalen van omgangsproblemen de specialist contactverlies al in een vroeg stadium wordt ingeschakeld. De specialist adviseert welke maatregel in een concrete situatie passend is en wijst de ouders op de eventuele sancties. In geval van acute problemen rond de veiligheid wordt de politie ingeschakeld.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl