NOS Nieuws

Eigenaar Conservatrix: 'Faillissement was onvermijdelijk na gebroken belofte DNB'

Begin december ging verzekeraar Conservatrix failliet en daardoor zitten zo'n 70.000 polishouders in onzekerheid. Over hoeveel geld ze nog terug zullen zien en ook over hoe het zo ver heeft kunnen komen. Over die schuldvraag doet nu de eigenaar van Conservatrix, de Amerikaanse investeringsmaatschappij Global Growth, een duit in het zakje.

Global Growth zegt in een persbericht dat het vooral kwam door een slechte bedrijfsvoering voordat het in 2017 eigenaar werd. En ook De Nederlandsche Bank (DNB) treft blaam volgens het bedrijf, zowel voordat als nadat Global Growth eigenaar werd.

Global Growth is overigens niet alleen in Nederland bij een schandaal betrokken. De eigenaar, zakenman Greg Lindberg, is in de VS veroordeeld voor fraude en zit nu in de gevangenis.

'Onhoudbare rentepercentages'

Volgens Global Growth beloofde Conservatrix al jarenlang te hoge rendementen. "Onder de vorige eigenaar, en onder toezicht van DNB, verkocht Conservatrix producten met hoge jaarlijkse uitkeringsgaranties en winstdelingskenmerken die varieerden tussen de 3 en 5 procent. De uitgifte van deze producten tegen deze onhoudbare rentepercentages dateert van ver voor de betrokkenheid van Global Growth."

"Deze verplichtingen hebben Conservatrix uiteindelijk de das omgedaan, gezien haar onvermogen om voldoende beleggingsrendement te genereren. De vraag is waarom DNB Conservatrix in die periode zo lang heeft laten opereren met een tekortschietend risicomanagement gelet op de verplichtingen."

'Geen toestemming voor leningen met hoog rendement'

Global Growth nam in mei 2017 Conservatrix over. Dat was toen op initiatief van De Nederlandsche Bank, omdat het al slecht ging met de verzekeraar. Om Conservatrix meer winst te laten maken wilde Global Growth dat de verzekeraar leningen met hoog rendement zou geven aan dochterbedrijven van Global Growth. "Dit alles was onderdeel van de plannen die met DNB waren overeengekomen." Maar volgens Global Growth liet DNB dat vervolgens niet toe. "Uiteindelijk is DNB haar belofte om Conservatrix de flexibiliteit te geven deze beter renderende strategie uit te voeren, niet nagekomen. Daardoor zijn de polishouders van Conservatrix en Global Growth ernstig benadeeld."

De Nederlandsche Bank zegt in een reactie dat er een onafhankelijk onderzoek loopt naar de gang van zaken. "DNB kan daar, mede gezien de toezichtvertrouwelijkheid, niet op vooruitlopen." DNB verwijst verder naar het feitenrelaas dat DNB in december al opstelde over hoe het misging bij Conservatrix.

Geen overheidssteun voor gedupeerden

Gedupeerde polishouders van Conservatrix, verenigd in de Stichting Polishouders Conservatrix, hebben eind december minister Hoekstra gevraagd om financiële steun voor individuele polishouders, "daar waar zij niet of onvoldoende uit het faillissement kunnen worden gecompenseerd".

De Stichting kreeg vandaag antwoord. Het ministerie van Financiën zegt dat het aan de curatoren van Conservatrix is om de belangen van de polishouders te behartigen en dat de minister daarbij verder geen rol kan spelen. "Wel is er inmiddels contact geweest tussen de curatoren en de Belastingdienst om te onderzoeken hoe onbedoelde negatieve fiscale gevolgen van het faillissement kunnen worden gemitigeerd."

Dirk Jongmans, voorzitter van de stichting, zegt erg teleurgesteld te zijn dat het ministerie geen steun wil geven. "Ze gaan daarbij ook volledig voorbij aan de rol van DNB in deze zaak."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl