NOS Nieuws

Denktank Coronacrisis: 'Belangrijk dat er perspectief komt voor na de coronacrisis'

Er moet zo snel mogelijk een concreet herstelplan komen voor tijdens en na de coronacrisis, vindt de Denktank Coronacrisis van de Sociaal Economische Raad. "Het is belangrijk dat er perspectief wordt geschetst", zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer in het NOS Radio 1 Journaal. "We wisten van tevoren niet hoe lang dit ging duren. Het virus is grillig en we lopen achter de feiten aan. Wat dat mentaal met ons zou doen, hebben we onderschat."

Ook moet er volgens de denktank meer aandacht komen voor het mentale welzijn van burgers. "We merken dat we allemaal coronamoe worden. Niet alleen de jongeren, die vorige week de noodklok luidden, maar het geldt voor iedereen. Dat heeft geen goed effect op de samenleving", aldus Hamer.

Op dit moment ontbreekt het volgens de denktank aan een (middel)lange termijn visie op de toekomst. De adviesgroep benadrukt dat nieuwe varianten van het virus, en het feit dat niet iedereen meteen ingeënt kan worden, betekenen dat "volhouden en doorpakken" tegelijk moeten gebeuren.

'Krijgen mensen hoop van'

Ook al is het onduidelijk hoe lang de crisis nog zal aanhouden; toch moet er alvast nagedacht worden over hoe het leven daarna eruit zal zien, pleit Hamer. "Vergelijk het met een verbouwing waar je in zit. Op een bepaald moment heb je het idee: 'Dit gaat nooit meer over, het komt niet meer goed'. Dan moet je samen gaan zitten en plannen maken om het huis in te gaan richten. Daar krijgen mensen weer hoop van."

De eerste prioriteit, voor zowel de economie als volksgezondheid, moet het bedwingen van het coronavirus zijn door snel te vaccineren en veel te testen. Wat werknemers betreft moet volgens de denktank worden gekeken naar thuiswerkvergoedingen en een mogelijk coronaverlof om voor de kinderen te zorgen.

Veel ouders werken thuis terwijl de kinderen online lessen volgen

Daarnaast moet perspectief geboden worden voor de toekomst en het welzijn van de maatschappij. De groep suggereert om door middel van dialoogtafels te kijken hoe Nederland duurzaam, groen en sterk uit de crisis kan komen.

Zo moet er worden geïnvesteerd in de publieke sector, in het onderwijs in het bijzonder en in de cultuursector. Ook moet er worden nagedacht over hoe groepen die extra hard geraakt zijn zoals jongeren en vrouwen extra gesteund kunnen worden.

'Hopen op brede discussie'

"Het kabinet is druk met het managen van de crisis, maar er zijn ook ministers die zich met de lange termijn bezighouden", zegt Hamer. "We kijken niet alleen naar boven, maar ook naar onszelf. We hopen op brede discussie in de samenleving. Zodat, als het kan, we de crisis uitkomen op een manier waarvan we zeggen: 'we komen er beter uit dan dat we er in gingen.'"

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl