NOS Nieuws

'Politie en justitie vragen samen om 850 miljoen euro extra'

De politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Raad voor de rechtspraak hebben fors meer geld nodig om hun rol in de rechtsstaat te kunnen waarmaken, zeggen ze in dagblad Trouw. Ze hopen van een volgend kabinet 850 miljoen euro extra budget te kunnen krijgen, schrijft de krant. Dat geld willen de organisaties onder meer gebruiken om personeelstekorten op te lossen en verouderde ICT-systemen te vervangen.

Hun oproep volgt op een week van onrust en rellen na invoering van de avondklok in Nederland, waarin onder meer veel politie-inzet nodig was. Maar de organisaties zeggen die rellen niet te willen misbruiken. Wel leggen "de erupties van geweld" volgens hen de urgentie van hun problemen bloot.

"Het fundament onder onze organisaties moet steviger zijn", zegt OM-topman Gerrit van der Burg tegen Trouw. "Dat is nu te kwetsbaar." Het kabinet trekt wel geld uit voor bijvoorbeeld drugscriminaliteit en zedenzaken, maar volgens de top van politie en justitie neemt dat niet weg dat hun basisbudget nu niet stabiel genoeg is.

Personeelstekort

"De rekening van de bezuinigingen die voortkwamen uit de vorige financiële crisis, betalen we nu nog", zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. Hij zou momenteel 200 rechters tekortkomen. De korpsleiding van de politie zegt in Trouw uiteindelijk 3500 extra mensen nodig te hebben, niet alleen voor bijvoorbeeld aangiftes en opsporing maar ook om crimineel gedrag en escalaties te voorkomen.

Hanneke Ekelmans, lid van de korpsleiding, wijst in dit verband op de verschuiving van traditionele naar online criminaliteit. "Beweeg je als politie niet mee met die ontwikkeling, dan speel je een achterhoedegevecht als er problemen opkomen", zegt ze in de krant. Dat pleidooi is niet nieuw. Eind vorig jaar trok de politie ook al aan de bel. Ze vroegen toen 600 miljoen euro voor meer blauw op straat en "op de digitale snelweg".

"We lopen al een heleboel jaar op onze tenen", zegt ook Raad voor de rechtspraak-voorzitter Naves. "Dat merkt de burger ook. De verwachting dat zaken snel worden afgehandeld, kunnen wij nu niet waarmaken."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl