zelfmoordpreventie ANP

45 organisaties en instellingen bundelen de krachten om zelfmoord te voorkomen. Onder leiding van staatssecretaris Blokhuis hebben ze de 'Landelijke Agenda Suïcidepreventie' getekend. Blokhuis stelt daar de komende vijf jaar 24 miljoen euro voor beschikbaar. De stichting 113 Zelfmoordpreventie zal de aanpak coördineren.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk partijen samen optrekken om het aantal zelfmoordpogingen te verminderen. Er komt meer aandacht voor het thema binnen de jeugdhulp en ook bijvoorbeeld de politie, het UWV, gerechtsdeurwaarders en de schuldhulpverlening gaan intensief samenwerken. De activiteiten zijn er onder meer op gericht om bedrijven en organisaties het eerder te laten inzien als mensen suïcidaal zijn en wat zij dan het beste kunnen doen.

Vijf mensen per dag

Gemiddeld overlijden in Nederland vijf mensen per dag aan zelfdoding. Daarnaast doen nog eens 135 mensen per dag een poging; 40 van hen komen terecht op de spoedeisende hulp.

De demissionaire staatssecretaris noemt het verschrikkelijk als mensen gedreven door wanhoop en vaak in eenzaamheid zelfdoding als enige oplossing zien: "Het terugdringen van suïcides is complex en vergt een lange adem. In een samenleving waarin het uitgangspunt is dat iedereen er mag zijn, is iedere suïcide er een te veel."

Onder de ondertekenaars van de agenda zijn behalve 113 Zelfmoordpreventie ook organisaties als de ggz, COC Nederland, ProRail, Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

STER reclame