Containers van de MSC Zoe kwamen in de Waddenzee terecht
In samenwerking met
Omrop Fryslân
NOS NieuwsAangepast

Rederij MSC betaalt 3,4 miljoen euro voor afwikkeling containerramp

Rederij MSC betaalt een schadevergoeding van 3,4 miljoen euro voor de afwikkeling van de containerramp van twee jaar geleden in het Waddengebied. De rederij en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben na lang onderhandelen een akkoord bereikt, meldt demissionair minister Van Nieuwenhuizen.

Het schadebedrag is een vergoeding voor de kosten die het Rijk, andere overheden en natuurorganisaties hebben gemaakt bij het bestrijden van de gevolgen van de ramp.

Een deel van het bedrag is bestemd voor kosten die in de toekomst mogelijk nog gemaakt moeten worden, omdat nog niet alle containers en de inhoud daarvan zijn teruggevonden. De kans bestaat dat met name bij zware storm alsnog een deel van de inhoud van de containers aanspoelt. De kosten van het opruimen daarvan vergoedt het concern ook.

Ook wordt een deel van de vergoeding gebruikt voor juridische kosten en onderzoek naar de ecologische gevolgen van de ramp.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland is blij met het schadebedrag. "Meteen na de ramp met de MSC Zoe hebben we gezegd: hier gaat die reder niet mee wegkomen. Alles moet worden opgeruimd", zegt directeur Joost de Ruig tegen Omrop Fryslân.

Honderden containers overboord

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 voer het schip MSC Zoe over de Noordzee en verloor 342 containers. Negentien containers dreven naar de Waddenzee en een deel van de inhoud spoelde aan op de stranden van de Waddeneilanden en de kust van Groningen en Friesland.

In totaal zijn 299 containers of delen daarvan teruggevonden. De rest is nog zoek. De inhoud van die containers ligt verspreid over de zeebodem. In het schadebedrag is daarom ook een kleine drie ton opgenomen voor het zogenoemde 'Fishing for Litter-project'. Daarbij belandt een deel van het afval in de netten van vissers, die het verzamelen. Nog eens 800.00 euro is bestemd voor eventuele schoonmaakacties in de toekomst op de stranden.

Schoonmaakactie van de zeebodem kort na de ramp met de MSC Zoe

Vandaag werd bekend dat de Waddenvereniging het resterende afval van de MSC Zoe wil gaan bergen dat nu nog in de Noordzee ligt. Dat zou gaan om 800.000 kilo. De Waddenvereniging kan dit doen door een schenking van de Nationale Postcode Loterij van 1,9 miljoen euro.

Dit project, 'Clean Up XL' wordt samen met Stichting de Noordzee, Stichting Duik de Noordzee Schoon en natuur- en milieufederaties uitgevoerd.

"Wij vinden het onacceptabel dat er zoveel rommel in zee blijft liggen. Dat druist in tegen werkelijk alles waar wij voor staan. Dus zijn we superblij dat we dit kunnen opruimen", zegt projectleider Ellen Kuipers van de Waddenvereniging tegen Omrop Fryslân.

Als alles goed gaat, zou de bergingsoperatie in de herfst kunnen beginnen. "Wij willen drie keer een expeditie organiseren met een bergingsschip en duikers om gedurende drie jaar rommel boven water te halen. Wij gaan dat op een duurzame manier doen."

Behalve afval kwamen er door de ramp ook veel plastic bolletjes in het Waddengebied en de kuststreken terecht. In opdracht van Rijkswaterstaat zijn kort na de ramp wetenschappers gestart met onderzoek naar de ecologische gevolgen daarvan. Er wordt gekeken naar wat het effect is op planten, dieren en het complete ecosysteem van de Waddenzee. De uitkomst van het onderzoek wordt binnenkort verwacht, meldt demissionair minister Van Nieuwenhuizen.

Mocht blijken dat er sprake is van milieuschade, dan staat de verzekeraar van MSC garant voor 7 miljoen euro. Voorwaarde is wel dat dan vaststaat dat de containerramp met de MSC Zoe de oorzaak is van de schade en dat de rederij dus ook aansprakelijk gesteld kan worden.

Advertentie via Ster.nl