NOS Nieuws

Kaag bevriest steun aan VN-organisatie vanwege mogelijke corruptie in Rusland

Nederland heeft de geldkraan aan de UNDP, de ontwikkelingsorganisatie van de Verenigde Naties, voor een deel dichtgedraaid. Een woordvoerder van minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bevestigt, naar aanleiding van vragen van Trouw en onderzoeksplatform Investico, dat die maatregel samenhangt met mogelijke corruptie rond een energieproject in Rusland.

Kaag heeft de overdracht van 10 miljoen euro aan de UNDP bevroren, een derde van het bedrag dat Nederland elk jaar aan de organisatie betaalt.

Volgens Trouw en Investico blijkt uit een interne inventarisatie van de VN dat bij het project in Rusland voor efficiënt energiegebruik opdrachten werden gegund aan familieleden en bekenden van Russische waarnemers die juist moesten toezien op de juiste besteding van het geld. En met die vertrouwelijke informatie zou de VN aanvankelijk weinig hebben gedaan.

Signalen in mei 2018

De woordvoerder van Kaag bevestigt dat het ministerie in mei 2018 voor het eerst hoorde over mogelijke malversaties. Net als ministers uit elf andere landen eiste Kaag toen een onderzoek. Toen daar eind november vorig jaar naar haar zin nog te weinig van was terechtgekomen, heeft ze een deel van de financiering bevroren.

Korte tijd later kwam de UNDP alsnog met de resultaten van het onderzoek en erkende de organisatie dat er problemen waren met het project in Rusland.

De UNDP heeft inmiddels maatregelen genomen. Kaag overlegt nog met de organisatie en andere donorlanden of ze de reactie afdoende vindt om de bevriezing op te heffen. Haar ministerie benadrukt dat Nederland al jaren goed samenwerkt met de UNDP, maar dat er vanzelfsprekend kritische vragen worden gesteld als er signalen zijn van malversaties.

Volgens de woordvoerder heeft Nederland in het recente verleden drie keer eerder een deel van de bijdrage aan een VN-organisatie opgeschort. Het ging daarbij om aantijgingen over misstanden, problemen met reizen en declaraties of een onveilige werkomgeving.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl