NOS Nieuws

Minister moet stikstofuitstoot doorgetrokken A15 beter motiveren

De Raad van State heeft een voorlopige streep gezet door het aansluiten van snelweg A15 op de A12 bij Arnhem. Bij het berekenen van de stikstofuitstoot heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een rekenmodel gebruikt, waarin de uitstoot van het verkeer op meer dan 5 kilometer afstand van de weg niet wordt meegerekend.

Volgens de Raad van State zijn de berekeningen over de neerslag van stikstof in natuurgebieden daardoor mogelijk niet volledig. De minister krijgt een half jaar de tijd om haar besluit beter te motiveren of aan te passen, zo staat in een tussenvonnis. Daardoor ontstaat er opnieuw vertraging bij de aanleg van de weg, die eigenlijk in 2025 klaar had moeten zijn.

Van Nieuwenhuizen wil met het doortrekken van de A15 naar de A12 en het verbreden van beide wegen de files in de regio Arnhem/Nijmegen aanpakken. In 2017 nam haar voorganger het tracébesluit om de werkzaamheden mogelijk te maken. Tegen dat besluit zijn 44 bezwaren ingediend.

De Raad van State vindt dat de minister niet goed genoeg heeft gemotiveerd dat uit de berekeningen "volledig, precies en definitief" kan worden geconcludeerd dat er geen nadelige gevolgen zijn voor beschermde Natura-2000 gebieden in de buurt. Europese regels eisen dat wel. Het bezwaar van onder meer de Gelderse Natuur- en Milieufederatie is daarmee gegrond verklaard.

Gevolgen voor andere projecten

Het rechtscollege begrijpt niet waarom er bij het berekenen van de uitstoot van veehouderijen of scheepvaart wel gekeken wordt naar de neerslag op meer dan 5 kilometer afstand, en bij wegen niet. Het tussenvonnis kan volgens de Raad van State ook gevolgen hebben voor andere infrastructuurprojecten, waarbij dezelfde rekenmethode is gebruikt.

Verschillende Kamerleden zijn blij met de uitspraak. Zij denken dat ook omstreden projecten als Lelystad Airport en de verbreding van de A27 bij Utrecht een halt kunnen worden toegeroepen. Voor de laatste project moeten bomen gekapt worden op het landgoed Amelisweerd.

Een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat de minister de uitspraak van de Raad van State bestudeert. "Het kabinet onderzoekt al of voor alle emissiebronnen (landbouw, verkeer, industrie) vastgesteld kan worden tot waar de depositiebijdrage van projecten berekend moet worden", laat ze in een verklaring weten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl