NOS Nieuws

JA21 wil nieuwe stad bouwen en discussie over abortus

Om de woningnood aan te pakken moet er een nieuwe stad in Nederland worden gebouwd voor 100.000 tot 150.000 inwoners. Dat staat in het verkiezingsprogramma van JA21, de partij die is opgericht door de opgestapte Forum voor Democratie-politici Joost Eerdmans en Annabel Nanninga.

Het moet een groene stad worden, met veel laagbouw, waar vooral starters, jonge gezinnen met kinderen en ouderen een plek kunnen vinden in betaalbare woningen. Waar de stad moet komen, vermeldt de partij niet.

JA21 is naar eigen zeggen een conservatief-liberale partij. Dat uit zich in de wens voor een kleinere overheid en lagere belastingen. De belastingvrije voet in de inkomstenbelasting moet omhoog en nabestaanden moeten minder erfbelasting gaan betalen. Ook de btw moet omlaag, vindt JA21.

Regering over rechts

Volgens lijsttrekker Eerdmans gaat zijn partij een regering over rechts mogelijk maken. Met partijen als de PVV en Forum lukt dat volgens hem niet. "Dat komt door de coalitiepolitiek, waarbij alles rechts van de VVD buiten de boot valt omdat ze worden uitgesloten of te radicaal zijn."

In tegenstelling tot de partij waar ze opstapten, willen Eerdmans en Nanninga niet aansturen op een nexit, een vertrek van Nederland uit de Europese Unie. Wel moet er een volksraadpleging komen over de toekomst van de euro. De EU moet een "wat lossere gemeenschap van Europese staten" worden en niet verder uitbreiden.

Abortusgrens te rigoureus

Opvallend is ook dat JA21 een maatschappelijk debat wil houden over de 24 weken-grens die geldt voor het uitvoeren van een abortus. Nederland is een van de weinige landen waar een zwangerschap, ook om niet-medische redenen, nog zo laat kan worden afgebroken.

In het verkiezingsprogramma staat dat zo'n late abortus vaak complicaties oplevert. "Omdat de medische mogelijkheden steeds verder toenemen en de kans op levensvatbaarheid van het ongeboren kind ook, vinden wij het te rigoureus om 24 weken voor alle gevallen te hanteren."

JA21 wil late abortus alleen toestaan bij een medische indicatie, zoals gevaar voor het leven van de moeder of een ernstige handicap bij de baby. Bij een andere aanleiding, zoals een verbroken relatie of geldproblemen, zou het verboden moeten zijn. Dat sluit ook aan bij de praktijk in sommige ons omringende landen, zo is de redenering.

Aanpassen aan klimaatverandering

Nederland moet niet langer vruchteloos strijden tegen de klimaatverandering, maar zich aanpassen aan de stijgende temperaturen, vindt JA21. We kunnen het geld beter uitgeven aan het verhogen van dijken en het inspelen op droogte en hitte.

Windmolens en zonneparken die er nu al zijn mogen blijven, maar moeten gesloopt worden als hun economische levensduur erop zit. Op de snelweg moet weer 130 gereden kunnen worden en de kolencentrales hoeven niet gesloten te worden.

Regels voor minaretten

JA21 wil strikte quota voor het toelaten van asielzoekers, waarbij het uitgangspunt altijd is dat ze weer teruggaan naar hun land. Illegaliteit wordt strafbaar. De vrijheid van onderwijs blijft bestaan, maar islamitisch onderwijs vormt daarop een uitzondering. Ook wil de partij regels voor het aantal minaretten en de hoogte van deze torens bij moskeeën.

JA21 staat in de meest recente Peilingwijzer op 0 tot 3 zetels. Eerdmans is lijsttrekker. Annabel Nanninga staat als lijstduwer op de lijst, maar zal haar zetel niet innemen als ze gekozen wordt, zo liet ze onlangs weten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl