Huizen die zijn gestut en soms zelfs verlaten langs het kanaal Almelo-De Haandrik
In samenwerking met
RTV Oost
NOS Nieuws

Onderzoeker: 'Provincie was grip bij aanleg Twents kanaal vanaf begin al kwijt'

Er zijn grote fouten gemaakt bij het verdiepen van het kanaal Almelo-De Haandrik, waar honderden huizen zijn verzakt. De provincie was van meet af aan de grip op het project kwijt, stelt Stefan van Baars, hoogleraar aan de Universiteit van Luxemburg. Hij geldt als een autoriteit op het gebied van geotechniek, het specialisme dat zich richt op bouwen in en op de grond.

Tegen RTV Oost zegt Van Baars met stomheid geslagen te zijn, nadat hij in december een flink aantal woningen langs het Twentse kanaal had bezocht. "Ik heb daar in één dag meer schade gezien dan menig deskundige in zijn hele leven ziet."

Van Baars heeft het onderzoek belangeloos en op eigen initiatief gedaan. "Ik kende het hele kanaal niet, maar vanuit mijn functie als hoogleraar vind ik het mijn taak om problemen in de samenleving te onderzoeken."

Hij hoopt dat door zijn onderzoeksrapport de rol van de provincie nader onderzocht wordt.

In een veertig pagina's tellend onderzoek is Van Baars zeer kritisch op de provincie Overijssel, eigenaar van het kanaal en opdrachtgever voor het uitbaggeren van de waterweg. Zo is er volgens de hoogleraar bij het intrillen van de damwanden niet conform de officiële richtlijnen gewerkt.

Zonder enige twijfel is de schade veroorzaakt door het uitbaggeren van het kanaal.

Hoogleraar Stefan van Baars

"Er is een spoor van vernieling aangericht door de werkzaamheden aan het kanaal. De fouten die zowel bij het ontwerp, de uitvoering als nadien zijn gemaakt, zijn ontzettend groot. Er kan niet anders dan geconcludeerd worden dat de provincie Overijssel vanaf het begin de grip op het project volledig kwijt was."

Gestut huis langs het kanaal

Volgens de hoogleraar heeft de provincie in het dossier "drie petten op". Zeer kwalijk, vindt hij. "De provincie is uitvoerder van het project, heeft toezicht gehouden op de werkzaamheden en toen het misging, heeft de provincie zelf 'onafhankelijk' schadeonderzoek laten doen, dat ze ook zelf betaald heeft."

Van Baars is kritisch over de rol van onderzoeksbureau Deltares. "Dat een nationaal instituut als Deltares niet de onderste steen boven heeft weten te krijgen, is even pijnlijk als zorgelijk", aldus Van Baars.

Provincie gaat rapport bestuderen

De provincie laat in een reactie weten: "Wij staan altijd open voor de meningen en bevindingen van andere experts. Daarom gaan we dit rapport bestuderen. Het is nu nog te vroeg om hier inhoudelijke uitspraken over te doen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl