Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag ANP

De veiligheid van de aanwezige kinderen heeft een "essentiële rol" gespeeld bij de beslissing om niet in te grijpen bij de demonstratie in Duindorp in Den Haag op Oudjaarsdag. Dat zegt burgemeester Jan van Zanen in antwoord op een reeks vragen van de gemeenteraad over de demonstratie.

Ook was het volgens de burgemeester zo dat de organisatie de afspraken met de gemeente naleefde, zo schrijft Omroep West. De organisatie riep regelmatig om dat iedereen zich aan de regels moest houden, greep in toen er vuurtjes werd gestookt en haalde mensen met vuurwerk uit het publiek.

Daarom is gekozen de demonstratie "gecontroleerd te laten plaatsvinden", aldus de Haagse burgemeester. De demonstratie op het Tesselseplein in Duindorp leidde tot kritiek op sociale media. Bij het protest op Oudjaarsdag voor het behoud van vreugdevuren waren tientallen mensen aanwezig die dansten, zongen en geen afstand van elkaar hielden.

Moeilijk om te verbieden

Van Zanen benadrukt dat er geen sprake was van een feest, maar dat het echt een demonstratie was. De burgemeester zegt dat het heel moeilijk zou zijn geweest om de bijeenkomst van tevoren te verbieden. De aanvraag werd beoordeeld op criteria die in de wet staan.

Van Zanen: "Deze toets leidde niet tot het oordeel dat er vooraf een beperking aan de demonstratie diende te worden opgelegd of dat deze verboden diende te worden."

Optreden van artiest

Dat ook een artiest optrad, doet daaraan niets af, stelt de burgemeester in antwoorden op vragen van de VVD en ChristenUnie/SGP. "Het is in beginsel niet aan de burgemeester als bevoegd gezag om te beoordelen hoe een mening tijdens een demonstratie wordt verwoord en duidelijk gemaakt en wat de eventuele toegevoegde waarde is van onderdelen van een demonstratie", schrijft de burgemeester.

Geen feest

Bij sommige betrokkenen leefde het idee dat de burgemeester zelf met het voorstel kwam om een feest te verpakken als demonstratie. Dat weerspreekt Van Zanen: "Op geen enkel moment is de suggestie gedaan om een feestelijke bijeenkomst onder de noemer van een demonstratie te laten plaatsvinden. Noch door de gemeente, noch door de organisatie."

STER reclame