Het azc in Weert, waar het stel lange tijd verbleef
NOS Nieuws

Broekers: interview met uitgeprocedeerd homostel was niet wenselijk

Het online magazine Vreemdelingenvisie van de IND had nooit een interview mogen publiceren met een uitgeprocedeerd homostel uit Trinidad en Tobago. Staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie schrijft aan de Tweede Kamer dat het "niet wenselijk is om op deze wijze te publiceren over asielzoekers in een procedure of waarvan de aanvraag is afgewezen".

De twee mannen zeggen dat ze in de problemen zijn gekomen door het interview, omdat ze met hun volledige namen en leeftijden worden genoemd. Ook staat er een foto van het stel bij. "We dachten dat het geanonimiseerd zou verschijnen, of dat we in ieder geval onherkenbaar gemaakt zouden worden", zei een van hen eerder tegen de NOS. Door het interview zeggen de mannen extra gevaar te lopen als ze terugkeren naar hun land van herkomst.

Geen ondubbelzinnige toestemming

Broekers-Knol schrijft in haar brief aan de Kamer dat de twee wel toestemming gegeven hebben voor de publicatie. Met de foto stemden ze schriftelijk in, met de tekst van het interview alleen mondeling. "Gelet daarop kan gesteld worden dat de verleende toestemming niet ondubbelzinnig is", meent de staatssecretaris. Ook is er nooit gecontroleerd wat de verblijfsstatus van de mannen was.

Na het bezwaar van de mannen heeft de redactie van het magazine het artikel offline gehaald. De regels voor interviews met individuele asielzoekers worden aangescherpt.

Ondertussen is er naar aanleiding van het interview bij de Autoriteit Persoonsgegevens een voorlopige melding gedaan van een datalek. Volgens Broekers-Knol biedt zo'n voorlopige melding de mogelijkheid om nader onderzoek te doen naar de gang van zaken.

Gevolgen voor procedure

De staatssecretaris gaat niet in op de vraag of de twee nu alsnog in Nederland mogen blijven, omdat ze door het interview meer gevaar lopen.

"Ik kan niet ingaan op individuele zaken. Wel kan ik u in algemene zin mededelen dat bij de beoordeling van een asielaanvraag alle relevante feiten en omstandigheden betrokken worden, zoals aangedragen door de aanvrager."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl