NOS NieuwsAangepast

Zwarte lijst met namen van artsen verboden door rechter

De website zwartelijstartsen.nl, waarop namen staan van artsen en andere zorgverleners die medische fouten zouden hebben gemaakt, moet offline. De rechtbank Midden-Nederland oordeelde dat de site onrechtmatig is en dat de verwerking van persoonsgegevens op de site in strijd is met de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op de site, die al jaren actief is, staan bijna 900 zorgverleners, vaak met foto. Volgens de Stichting Stop Online Shaming, die de zaak aanspande, worden ze daar neergezet als "plegers van medische misdrijven" en "falende zorgverleners". Die typeringen leiden er volgens de stichting toe dat artsen op de lijst zakelijk en privé onder grote druk staan. De rechter gaat daarin mee.

De site is inmiddels niet meer bereikbaar.

Afgelopen vrijdag oordeelde de rechtbank dat het gebruik van de naam "zwarte lijst" inderdaad een ernstige beschuldiging is. Ook de beschuldiging van het plegen van medische misdrijven vindt de rechter zeer ernstig. Bovendien zijn de aantijgingen op deze site vaak niet gebaseerd op feiten.

Jaap van Dissel

Een deel van de zorgverleners op de site heeft na een tuchtrechtelijke procedure een aantekening gekregen in het BIG-register, waar zorgverleners in moeten staan om hun beroep uit te mogen oefenen. In het vonnis wijst de rechtbank erop dat de meeste artsen op de lijst nog gewoon hun werk mogen doen.

Stichting SOS zegt dat het grootste deel van de artsen op de lijst überhaupt geen aantekening heeft in het BIG-register. "Zo staat bijvoorbeeld RIVM-boegbeeld Jaap van Dissel op de zwarte lijst. Niet omdat hij een patiënt verkeerd behandeld zou hebben, maar omdat hij lid was van een medisch tuchtcollege dat een klacht van een patiënt afwees."

Recht op eer en goede naam

De Stichting Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland (SIN-NL), die verantwoordelijk is voor de site, zegt dat de lijst is gepubliceerd "in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid". De rechter gaat daar niet in mee en oordeelt dat in dit geval het recht op eer en goede naam zwaarder weegt.

SIN-NL moet de domeinen zwartelijstartsen.nl en zwartelijstartsen.com binnen twee werkdagen overdragen aan stichting SOS. Als daar geen gehoor aan wordt gegeven, wordt er een dwangsom opgelegd van 10.000 euro per dag met een maximum van 150.000 euro. Ook moet SIN-NL een verzoek indienen bij Google om verwijzingen naar de site te verwijderen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl