Een coronatestlocatie in Tilburg ANP

In een week tijd zijn er 67.388 nieuwe positieve testen bij het RIVM gemeld. Een week eerder waren dat er 82.340, waarvan er zo'n 6000 vanwege een storing eigenlijk bij de week daarvoor hoorden. Het RIVM rekent daarom met een daling van 11,7 procent.

"Twee weken na de lockdown hadden we gehoopt op een duidelijk effect van de maatregelen", zegt Aura Timen, hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding bij het RIVM. "Er is een daling van de besmettingen met 11 procent, maar dat is nog niet heel veel."

'Wel daling, maar het was ook een bijzondere week vanwege Kerst'

Mogelijk heeft Kerst effect gehad op de testbereidheid van mensen. "We zien namelijk ook dat er 14 procent minder mensen getest zijn", zegt Timen. Afgelopen week lieten 438.656 personen zich testen op covid-19. Het aantal positieve tests is gedaald van 13,8 naar 13 procent. "Dat is een lichtpuntje", aldus Timen.

Ze benadrukt dat het beeld gemengd is. De feestdagen kunnen de komende periode ook juist tot een stijging van het aantal besmettingen leiden. "Want daarbij gingen mensen misschien vaker bij elkaar langs. Of dat effect heeft gehad moeten we nog even afwachten", legt Timen uit.

Forse daling bij tieners

Afgelopen week is in ieder geval in alle leeftijdscategorieën een daling van het aantal besmettingen te zien. De afname is veruit het grootst bij 10- tot en met 19-jarigen. Bij hen werden ongeveer een kwart minder besmettingen gemeld dan vorige week.

Het aantal coronapatiënten is in de afgelopen 24 uur gestegen tot boven het hoogste niveau van de tweede golf.

Ernst Kuipers, Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding

De daling is zeer waarschijnlijk mede het gevolg van de sluiting van de scholen vanaf 16 december. Die maatregel heeft er ook toe geleid dat vorige week nog maar 3,3 procent van alle herleidbare besmettingen op scholen en kinderopvangen had plaatsgevonden. De week daarvoor was dat volgens het RIVM nog 8,1 procent van het totaal.

Het aandeel besmettingen in de thuissfeer of op bezoek bij anderen is vanzelfsprekend ook gestegen sinds de lockdown. Het aandeel van werk, verpleeghuizen en religieuze bijeenkomsten is nagenoeg gelijk gebleven.

NOS

Het besmettingsgetal R was op 11 december 1,15. Het betekent dat twee weken geleden 100 mensen samen 115 anderen besmetten. Het is een daling ten opzichte van de vorige update van het RIVM, toen de R 1,25 was.

Het RIVM hanteert voor het R-getal altijd de data van twee weken geleden. Alleen als de R onder de 1 zakt, neemt de verspreiding van het virus af. In half oktober zakte de R juist onder de 1, wat betekende dat de verspreiding afnam.

NOS

In de week van 21 tot en met 27 december steeg het aantal mensen dat met covid-19 werd opgenomen op de verpleegafdeling van het ziekenhuis iets minder hard dan in de voorgaande week. Er werden 1.811 patiënten opgenomen, bijna 140 patiënten meer dan in de week daarvoor, toen 1.675 mensen werden opgenomen.

"Helaas is de daling nog niet te zien bij de ziekenhuisopnames", zegt Timen. "Dat stijgt nog steeds, maar die stijging gaat wel langzamer."

Vandaag iets meer besmettingen dan gisteren

Vandaag zijn bij het RIVM zijn tot 10.00 uur 7561 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 123 meer dan gisteren. Het aantal ligt lager dan gemiddeld afgelopen week, toen er per dag gemiddeld 9627 positieve tests bijkwamen.

NOS

In totaal liggen er nu 2751 mensen met corona in het ziekenhuis, dat zijn er 178 meer dan gisteren volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Daarvan liggen er 2077 buiten de intensive care, een stijging van 155 ten opzichte gisteren.

Op de IC liggen er 674 coronapatiënten, 23 meer dan de dag ervoor. "Het aantal covid-19-patiënten is in de afgelopen 24 uur gestegen tot boven het hoogste niveau van de tweede golf begin november", zegt LCPS-voorzitter Ernst Kuipers. "We verwachten dat de huidige sterke stijging ook in de komende dagen doorzet."

NOS

Fors meer doden gemeld

Er werden 171 overleden coronapatiënten bij het RIVM gemeld. Gisteren waren dat er 44. Het hoge aantal nieuwe sterfgevallen wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat tijdens de feestdagen er minder schouwartsen werken, wat doorgaans ook op zondagen het geval is. Die artsen moeten vaststellen of iemand aan corona is overleden.

De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 83 doden per dag, tegen 67 doden per dag een week eerder. Dat zijn doden van wie bekend is dat ze het coronavirus droegen; volgens het CBS ligt het werkelijke aantal doden hoger.

NOS

Hoe snel het aantal doden verder stijgt, hangt mede af van het aantal besmettingen in verpleeghuizen. Er zijn nu 792 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Een week geleden waren dat er 699. Op het hoogtepunt van de eerste coronagolf, op 15 april, waren er 828 verpleeghuizen met minimaal één besmetting.

STER reclame