Pensioenfondsen verliezen geld omdat ze de beleggingsrisico's onderschatten. De kwaliteit van het beleggingsbeleid en risicobeheer bij pensioenfondsen is onvoldoende. Dat staat in een brief die de toezichthouder, de Nederlandsche Bank, onlangs naar de pensioenfondsen stuurde.

De besturen zijn volgens DNB vaak niet in staat om goed toezicht te houden op de complexe beleggingen. Het ontbreekt de besturen aan expertise. Daarnaast hebben ze nog steeds onvoldoende greep op de vermogensbeheerders die voor het fonds het geld beleggen.

Doorgelicht

De Nederlandsche Bank heeft het afgelopen jaar tien fondsen doorgelicht. Daaruit blijkt dat bij sommige fondsen het beleid substantieel is verbeterd, maar de hele sector schiet volgens de toezichthouder nog tekort.

Ook in 2009 deed de Nederlandsche Bank onderzoek naar de kwaliteit van het pensioenbestuur. En ook toen constateerde DNB dat pensioenbesturen zich lieten verleiden door hoge rendementen, maar dat ze daarbij onvoldoende oog hadden voor de risico's.

STER reclame