NOS NieuwsAangepast

Nederlandse besmettingscijfers uitzonderlijk hoog, ook wereldwijd

  • Joost Schellevis

    redacteur Tech

  • Joost Schellevis

    redacteur Tech

Het aantal besmettingen in Nederland is in vergelijking met andere landen uitzonderlijk hoog. Na San Marino, Liechtenstein en Litouwen is het aantal besmettingen in Nederland gemiddeld het hoogst, gemeten over een hele week.

Mogelijk verandert dat wel: de afgelopen dagen neemt het aantal positieve tests in Nederland heel licht af, en is in onder meer de Verenigde Staten, Zweden en Kroatië het aantal positieve tests hoger. Maar wie naar de langere termijn kijkt, ziet geen gunstige Nederlandse cijfers.

In Nederland gaat het uitzonderlijk slecht met de besmettingscijfers

Op dit moment doet Nederland het bovendien slechter dan al zijn buurlanden. In absolute aantallen telt het Verenigd Koninkrijk weliswaar meer positieve tests, maar gemeten naar inwoneraantal zijn er in Nederland meer besmettingen.

De Verenigde Staten zijn in absolute aantallen de wereldleider, met dagelijks rond de 200.000 positieve tests. Maar ook dat land doet het gemeten naar inwoneraantal beter dan Nederland, al is het verschil klein.

In België is het aantal besmettingen inmiddels ook onder dat van Nederland gezakt, na een ongekende piek in oktober en november. In Duitsland, waar de overheid fors ingreep met maatregelen, is het relatieve aantal tests tijdens de tweede golf niet boven dat van Nederland gekomen.

De buurlanden doen het beter

Bij de vergelijking moet worden aangetekend dat er verschillen kunnen zijn tussen het testbeleid in landen, hoewel er in alle Europese landen in ieder geval genoeg testcapaciteit voorhanden is.

Bovendien zegt een vergelijking met de besmettingscijfers in andere landen niet per definitie iets over de effectiviteit van maatregelen die in het ene land wel, en in het andere land niet worden genomen. Het kan ook simpelweg zijn dat de bevolking van een ander land zich beter aan de maatregelen houdt. Ook mutaties van het virus en het klimaat kunnen een rol spelen.

Maar duidelijk is wel dat het aantal besmettingen in Nederland uitzonderlijk hoog is. De komende weken moet blijken of de lockdown leidt tot een daling van het aantal positieve tests.

Dwergstaten

Het gaat niet overal beter dan in Nederland, maar het scheelt weinig. De besmettingscijfers in Litouwen liggen, wederom gemeten naar inwoneraantal, hoger dan in Nederland. In absolute zin liggen ze dus wel lager: zo´n 2800 per dag in Litouwen tegen 11.500 in Nederland.

Een aantal landen doet het slechter dan Nederland

Dat geldt ook voor de dwergstaatjes Liechtenstein en San Marino. De circa 30 positieve tests per dag die daar worden geregistreerd, lijken indrukwekkend als die worden afgezet tegen het lage inwoneraantal van beide staten. In beide landen wonen minder mensen dan in bijvoorbeeld Uden, Beverwijk of Hellevoetsluis. Daardoor lijkt een uitbraak al snel groter dan hij daadwerkelijk is.

Wanneer wordt gekeken naar het aantal doden, doet Nederland het niet uitzonderlijk slecht. In onze buurlanden en in de Verenigde Staten vallen bijvoorbeeld meer doden, omgerekend naar inwoneraantal. Ook hierbij moet een slag om de arm worden gehouden: in Nederland is bijvoorbeeld bekend dat niet alle coronadoden zijn meegeteld, alleen doden van wie een testuitslag bekend is.

Het dodental ligt wel lager dan in andere landen

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl