NOS Nieuws

'Tweede coronagolf treft mensen met psychische problemen hard'

De tweede golf van het coronavirus treft mensen met psychische klachten harder dan de eerste golf. Drie op de vier mensen uit deze groep ervaren negatieve gevolgen als angst, oplopende spanning en stress, somberheid en depressie en gemis aan sociale contacten en hulpverleners. Dat blijkt uit onderzoek van belangenbehartiger MIND. De stichting roept op om mensen met psychische problemen, die ook lichamelijk kwetsbaar zijn, niet te vergeten bij de vaccinatieronde die voor mensen met een kwetsbare achtergrond is bedoeld.

De toename van psychische klachten is veel groter dan in het laatste onderzoek van MIND in juni, na de eerste golf. Toen had één op de drie mensen last van toegenomen klachten. Volgens de stichting heeft dit te maken met een gebrek aan perspectief, de lange duur van de coronacrisis en de steeds concretere gevolgen.

Ook blijkt uit het onderzoek dat veel mensen met psychische klachten in een sociaal isolement raken omdat de dagbesteding, het (vrijwilligers)werk en activiteiten buitenshuis wegvallen. Van de deelnemers aan het onderzoek met betaald werk is een op de vier zijn baan helemaal of deels kwijtgeraakt. Ook van de deelnemers die vrijwilligerswerk deden, heeft twee derde moeten stoppen of uren moeten inleveren.

Gebrek aan sociale contacten

75 procent van de deelnemers zegt negatieve of zeer negatieve gevolgen te ervaren voor hun sociale contacten. "Het is uitermate belangrijk oog te houden voor deze groep en te stimuleren dat zij na de lockdown het gewone leven weer zo snel mogelijk oppakken", aldus MIND.

Sociaal contact wordt ook bemoeilijkt vanwege de angst voor besmetting en het wegvallen van ontmoetingsgelegenheden vanwege de coronamaatregelen. Volgens MIND is het daarom zo belangrijk dat buurthuizen, inloopcentra en andere initiatieven op dit gebied openblijven tijdens de lockdown.

De stichting wil niet alleen dat mensen met psychische problemen in de vaccinatieronde voor mensen met een kwetsbare achtergrond worden meegenomen. Ook de zorgmedewerkers die met deze groep werken moeten snel voor een prik in aanmerking komen, evenals de mantelzorgers.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl