In samenwerking met
NH
NOS NieuwsAangepast

Oevers bij Hoorn liggen bezaaid met scheepswrakken, mogelijk van Spaanse vloot

De oevers bij Hoorn liggen bezaaid met scheepswrakken. Op basis van onderzoek in oktober en november tellen archeologen er tot nu toe 34. Zij vermoeden dat het gaat om een deel van de Spaanse Vloot die in 1573 in de pan werd gehakt in de Slag op de Zuiderzee, meldt NH Nieuws.

Deze zeeslag tegen de Spaanse machthebbers in ons land was een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog. Een groep van Westfriese Watergeuzen bracht bij Hoorn de Spanjaarden grote verliezen toe. Daardoor kwam de belangrijke scheepvaartroute van Amsterdam via de steden Hoorn en Enkhuizen weer in Hollandse handen.

Waar de wrakken precies gebleven zijn, was tot voor kort onbekend. Dat is veranderd nu met een grove scan 73 vierkante kilometer bodem bij Hoorn in kaart is gebracht, de Hoornse Hop. Na die scan zijn tientallen locaties als "potentieel interessant" aangemerkt. Vervolgens is van die locaties een nog veel gedetailleerdere scan gemaakt.

  • v
    Scan van een scheepswrak
  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
    Een wrak
  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
    Een deels onder een grondlaag beland wrak

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft ook de locaties die eerder door vrijwilligers van de gemeente Hoorn waren aangewezen 'ingescand'. Vrijwilligers hebben jarenlang met eigen apparatuur - een zogenaamde side scan sonar - onderzoek gedaan naar mogelijke archeologische schatten.

Uiteindelijk is in totaal op 35 plekken in het Hoornse Hop nader onderzoek gedaan. Op 10 plekken zijn volledige scheepswrakken gevonden. Op nog eens 24 plekken zijn resten van wrakken aangetroffen.

Dankzij de scan is nu ook bekend dat het grootste deel van het Hoornse Hop is bedekt met een laag slib en andere zachte materie, waarin wrakken wegzakken. Dat betekent dat een gezonken schip snel in de bodem verdwijnt, en dan ook niet gemakkelijk door de sonar wordt opgemerkt.

Mogelijk dus meer schepen

Mogelijk liggen er in de bodem dus nog veel meer schepen, waarvan het bestaan nog onbekend is. Voordeel is wel dat zo'n wrak naar verwachting beter bewaard is gebleven dan een wrak dat nog op de zeebodem ligt.

Als alles volgens planning loopt, zullen duikers in de zomer 2021 naar de eerste wrakken gaan duiken, om hun archeologische waarde vast te stellen. Omdat het om te veel plekken gaat om allemaal te onderzoeken, wordt een selectie gemaakt van de meestbelovende scans. Dan moet ook blijken of het inderdaad gaat om de resten van de Spaanse vloot gaat.

Slag op de Zuiderzee (1573)

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl