NOS NieuwsAangepast

CBS: bevolking blijft groeien, effect coronacrisis waarschijnlijk tijdelijk

Vanwege de coronacrisis blijft de groei van de Nederlandse bevolking in 2020 achter, maar dat effect is tijdelijk, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de zogenoemde Bevolkingsprognose 2020-2070. Dit jaar kwamen er 63.000 mensen bij in Nederland, twee keer minder dan in 2019.

De beperkte stijging van de bevolking komt door hogere sterfte en met name doordat er minder migranten naar Nederland konden komen. Ook in 2021 zal het aantal migranten lager zijn dan voorheen.

Weliswaar denkt het CBS dat er door de beschikbaarheid van vaccins weer makkelijker gereisd kan worden, maar door de economische gevolgen van de crisis neemt de werkloosheid toe en zal Nederland daarom minder aantrekkelijk zijn voor arbeidsmigranten. In 2022 zal de bevolking wel weer met meer dan 100.000 mensen groeien, verwacht het CBS.

Op korte termijn is de sterfte door corona hoger. In het komende jaar zal die sterfte lager uitvallen vanwege vaccins en verbeterde behandelingen. Ook wijst het CBS erop dat vooral oudere en kwetsbare mensen zijn overleden aan corona. Die zouden mogelijk binnen niet al te lange termijn aan een andere aandoening zijn overleden, wat de verwachte sterfte in de komende tijd enigszins drukt. Het is wel mogelijk dat er op termijn meer mensen overlijden omdat de reguliere zorg is uitgesteld.

Bevolkingsgroei: migranten en hogere levensverwachting

De prognose van het CBS loopt door tot 2070. Op dit moment heeft Nederland 17,4 miljoen inwoners. Zoals het er nu voorstaat heeft Nederland in 2026 18 miljoen inwoners en twaalf jaar later 19 miljoen. Vervolgens duurt het tot 2063 voordat Nederland er weer een miljoen inwoners extra bij heeft.

Verder verwacht het CBS dat het aantal inwoners met een migratieachtergrond gestaag zal toenemen. Eind dit jaar heeft 25 procent van de Nederlandse bevolking een migratieachtergrond. In 2070 is dit naar verwachting 42 procent. Ook het aandeel ouderen in de bevolking neemt toe. Nu is 20 procent van de bevolking 65 jaar of ouder. In 2040 is dat 25 procent.

De groei van de bevolking komt, naast een hogere algemene levensverwachting, dan ook voornamelijk door migratie. Het CBS denkt dat het aantal kinderen dat hier geboren wordt wel toe zal nemen, maar dat er tussen 2040 en 2060 meer mensen sterven dan er geboren worden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl