anticonceptiepil ANP

De ChristenUnie wil dat de anticonceptiepil voor alle vrouwen in het basispakket komt. Kamerlid Dik-Faber denkt dat door de financiële drempel voor de pil weg te halen het aantal abortussen zal dalen. Er wordt nu zo'n 30.000 keer per jaar een abortus uitgevoerd in Nederland en volgens de regeringspartij gaat daar veel verdriet achter schuil.

De ChristenUnie vindt dat het debat in Nederland over abortus te veel is gepolariseerd. Dik benadrukt dat partijen het niet eens hoeven te worden over de abortuswet. "De ChristenUnie is geen voorstander van de huidige wet, andere partijen zijn dat wel, maar we kunnen elkaar hopelijk wel steunen in het terugdringen van het aantal abortussen."

De regeringspartij vindt het raar dat abortus wordt vergoed, maar dat je anticonceptie zelf moet betalen. Volgens Dik is dat "de wereld op zijn kop".

Nieuw standpunt

Dat de pil vanuit de basisverzekering moet worden vergoed, is een nieuw standpunt van de ChristenUnie. Eerder vond de partij anticonceptie de eigen verantwoordelijkheid van mensen. De prijs van de pil is ook niet zo hoog dat grote groepen hem niet zouden kunnen betalen, erkent Dik.

"Toch zien we dat er heel veel abortussen zijn en dat die vaak komen doordat mensen geen toegang hebben tot anticonceptie. Voor mij staat bovenaan dat we het aantal onbedoelde zwangerschappen en abortussen willen terugdringen en dan kom je toch tot dit voorstel."

ChristenUnie wil pil in basispakket

Nu is het zo dat alleen meisjes tot 18 jaar de pil zonder eigen risico vergoed krijgen. Voor vrouwen tussen 18 en 21 wordt de pil ook betaald, maar dan geldt wel een eigen risico. De ChristenUnie wil voor alle vrouwen af van de beperkingen.

Eerder heeft de pil ook al in het basispakket gezeten, maar dat is dus niet meer zo. Nog vorig jaar deed de PvdA een poging anticonceptie weer op te nemen in het pakket, maar daar was geen meerderheid voor in de Kamer. Ook de ChristenUnie was toen tegen.

STER reclame