Het kantoor van Intervence in Middelburg Google Street View

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid maken zich grote zorgen over het opheffen van de Zeeuwse jeugdzorgorganisatie Intervence. Dat schrijven ze in een brief aan minister Dekker van Rechtsbescherming en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid.

Alle dertien Zeeuwse gemeenten hebben per 1 januari het contract met Intervence opgezegd. De organisatie, met zo'n zestig medewerkers, begeleidt honderden kinderen en jongeren die met jeugdbescherming en de jeugdreclassering te maken krijgen.

Drie andere organisaties, Briedis Jeugdbeschermers, het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering en de William Schrikker Groep, moeten de begeleiding overnemen.

Geen plan, geen besluit

Op 15 december willen de Zeeuwse gemeenten een definitief besluit nemen over het opzeggen van het contract. Of er op die dag een definitief besluit genomen kan worden, is afhankelijk van het oordeel van de inspecties. Zij adviseren in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Maar om tot een oordeel te komen, willen de inspecties dat de Zeeuwse gemeenten met een uitgewerkt plan komen. Zolang er geen plan is waarmee de inspecties akkoord gaan, kunnen de gemeenten geen definitief besluit nemen over de opheffing van Intervence.

Zorgvuldig handelen

In de brief, die in handen is van Omroep Zeeland, constateert hoofdinspecteur Korrie Louwes van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat er nog geen voorbereidingen zijn getroffen voor de cliënten en werknemers van Intervence.

Louwes benadrukt in haar brief, die ook namens de Inspectie Justitie en Veiligheid is geschreven, dat een zorgvuldig plan belangrijk is. "Dit is extra van belang aangezien het de kwetsbaarste kinderen en gezinnen in onze samenleving betreft en dat zorgvuldig handelen richting de medewerkers eraan kan bijdragen dat zij behouden blijven voor dit moeilijke werk."

De inspecties hebben vier werkdagen nodig om zo'n plan te kunnen beoordelen. Komt er geen plan, dan schorten de inspecties hun oordeel op en kan er op 15 december geen definitief besluit komen over het opheffen van Intervence.

STER reclame