NOS Sport

Turnbond wil cultuurverandering: 'Kiens en Louter passen daar niet bij'

Technisch directeur turnbond KNGU: 'Er was een groot verschil van inzicht'

Een cultuurverandering wil hij bewerkstelligen, verder met een schone lei. Mark Meijer, technisch directeur van turnbond KNGU, zette dinsdag een stap in die richting door trainers Patrick Kiens en Frank Louter geen onderdeel meer te laten uitmaken van het nationale vrouwenteam.

"Er is een groot verschil van inzicht over hoe we de huidige crisis willen aanpakken", zegt Meijer, die doelt op de crisis die afgelopen zomer ontstond in de turnsport na meerdere onthullingen van oud-topsporters over wijdverspreid machtsmisbruik en intimidatie.

Meijer wil geen verband leggen tussen die getuigenissen van grensoverschrijdend gedrag en het aan de kant schuiven van Kiens en Louter. "Daar laat ik me niet over uit."

Turntrainers schoten tekort

Wat is dan wel de reden afscheid te nemen van twee bepalende gezichten in het Nederlandse turnen? "Ik verlangde open communicatie, dat ze onderdeel zouden zijn van het team. Dat we open en transparant feedback aan elkaar konden geven. Dat we het samen zouden aanpakken."

Kiens en Louter schoten daarin blijkbaar ernstig tekort. "Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen, want het paste niet in de cultuurverandering waar we mee bezig zijn. Dan stopt wat mij betreft de samenwerking."

Eythora Thorsdottir

Beide trainers zijn niet meer welkom bij het nationale team, maar de KNGU kan ze niet verbieden om bij hun club in de hal te blijven staan. Zo kan Eythora Thorsdottir, pupil van Kiens, zowel met de nationale selectie trainen (zonder Kiens) of bij haar club Pax Hoofddorp (met Kiens).

Meijer: "De verdere gevolgen zullen we nog met elkaar moeten uitwerken. Er zijn allerlei scenario's die we nog met elkaar moeten bespreken."

Viertal wél

In de zomer, toen de onthullingen elkaar snel opvolgden, richtten de pijlen zich vooral op bondstrainer Vincent Wevers. Hij werd door meerdere oud-turnsters beschuldigd, maar mag na het intrekken van ordemaatregelen weer in de hal staan. Dat geldt ook voor Gerben Wiersma, Nico Zijp en Wolther Kooistra.

"We willen een cultuurverandering, dit zegt ook iets over de coaches die er nog wel zijn", besluit Meijer.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl