NOS Nieuws

Oversterfte toegenomen, vorige week ruim 400 doden meer dan verwacht

Afgelopen week overleden opnieuw meer mensen dan normaal. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat naar schatting 3450 mensen zijn overleden, ruim 400 mensen meer dan verwacht. Het zijn tevens 150 overledenen meer dan een week ervoor. Het aantal sterfgevallen liep in andere jaren ook op in de winter, maar niet zoveel als nu.

De toename van het aantal overledenen is te zien bij alle leeftijdsgroepen, maar vooral onder ouderen is de sterfte toegenomen. Er overleden naar schatting iets meer dan 1900 mensen van 80 jaar en ouder en bijna 1100 mensen tussen de 65 en 80 jaar. Onder de 65 jaar overleden er ruim 400 mensen.

De oversterfte ligt al sinds eind september hoger dan normaal. In totaal overleden in de eerste tien weken van de tweede coronagolf 4300 mensen meer. Tijdens de eerste golf lag de oversterfte op bijna 9000. Met uitzondering van de hittegolf in augustus lag het sterftecijfer in de rest van het jaar juist wat lager dan normaal.

Het CBS heeft tot en met juni statistieken verzameld over de doodsoorzaak van de overledenen. Daaruit blijkt dat de oversterfte tot eind juni (ruim 10.000) volledig valt toe te schrijven aan de coronapandemie. Dat zijn ongeveer 4000 meer doden dan door het RIVM in die periode is gemeld.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl