Pixabay

De provincie Utrecht mag van de rechtbank Midden-Nederland voorlopig geen knobbelzwanen laten afschieten. De provincie verleende daarvoor vanaf morgen een ontheffing, maar daar maakten dierenrechtenorganisaties bezwaar tegen. In afwachting van een definitieve uitspraak vroegen zij om de ontheffing te schorsen, zodat er in de tussentijd geen knobbelzwanen worden afgeschoten.

Met het afschieten wil de provincie voorkomen dat de zwanen schade aanrichten aan landbouwgewassen. Als wegjagen niet lukt, mogen ze worden afgeschoten.

De stichtingen Fauna4life, Animal Rights, Dierenradar en de Faunabescherming betwijfelen of de zwanen wel zoveel schade veroorzaken. Dat zou niet blijken uit gegevens over de afgelopen jaren, schrijft RTV Utrecht.

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Utrecht vindt dat "er onvoldoende en te grofmazig inzicht is gegeven in de schadehistorie". De provincie mag in afwachting van de uitkomst van de rechtszaak geen knobbelzwanen laten afschieten.

Beschermde vogelsoort

De knobbelzwaan is een beschermde vogelsoort en er gelden zware eisen om ze af te mogen schieten. Volgens de rechter is het belang van landbouwschade in de komende wintermaanden niet groot genoeg om al te beginnen met afschieten, voordat er een "nauwkeurige en treffende motivering" ligt.

De dierenrechtenorganisaties stellen dat ook andere zwanensoorten gevaar lopen bij het afschieten, omdat ze vaak in gemengde groepen met kleine en wilde zwanen voorkomen. Het verschil tussen de soorten zou moeilijk te zien zijn. Dat speelt volgens de rechter echter geen rol in deze zaak, omdat die alleen gaat over de knobbelzwaan.

STER reclame