Files
NOS NieuwsAangepast

Kabinet investeert in wegen en spoor, maar kampt met tegenvallers

Het kabinet heeft met regio's afspraken gemaakt over investeringen in weg, water en spoor. Zowel het Rijk als provincies en gemeenten dragen daaraan bij, maar door tegenvallers heeft het Rijk minder geld dan gepland voor nieuwe projecten.

Minister Van Nieuwenhuizen benadrukt dat Nederland goed bereikbaar moet blijven of het nu via de weg, het spoor of het water is. Nederlanders werken wel meer thuis, maar de verwachting is toch dat de mobiliteit per saldo zal groeien.

De minister waarschuwt dat er niet genoeg geld is om alle knelpunten aan te pakken. Een aanzienlijk deel van het budget moet de komende jaren worden besteed aan onderhoud en beheer. En er zijn ook kostenstijgingen bij lopende projecten. "Deze tegenvallers moeten worden opgevangen om te voorkomen dat projecten vertraging op lopen."

Verbreding tussen Vught en Deil

Onder de afspraken die het kabinet heeft gemaakt, is de verbreding van de A2 tussen Vught en Deil. Daar komen aan beide kanten extra rijstroken. Verder moet de N35 in Overijssel veiliger worden, onder meer door het aanleggen van ongelijkvloerse kruisingen tussen Wijthmen en Raalte.

Van Nieuwenhuizen heeft ook afspraken gemaakt om de doorstroming op de A28 tussen Amersfoort en Hoogeveen te verbeteren en er komt een 'verkenning' om het verkeer vlotter te laten doorrijden bij het knooppunt Eemnes.

Onder de projecten die duurder uitvallen dan verwacht, is de verbreding van de A27 bij Utrecht. Voor de verbreding moet een deel van het natuurgebied Amelisweerd worden geofferd. Vorige week heeft Van Nieuwenhuizen het Tracébesluit daarover ondertekend.

Binckhorst in Den Haag

Rijk en regio hebben verder afspraken gemaakt voor investeringen in de Haagse wijk Binckhorst. Onderzoek moet nog uitwijzen of er een tramverbinding, lightrail of hoogwaardige buslijn wordt aangelegd.

Er zijn verder akkoorden gesloten over het aanpakken van stations en stationsgebieden. Zo komen er in de buurt van het station van Nijmegen 2000 woningen bij en wordt het daar makkelijker om over te stappen tussen trein, bus en fiets. Op Amsterdam Lelylaan is een nieuw stationsgebouw gepland. Nog eens 46 stations gaan op de schop voor meer en betere fietsenstallingen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl