NOS Nieuws

CBS: loonverschil tussen mannen en vrouwen vrijwel onveranderd

Het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen is tussen 2016 en 2018 vrijwel niet veranderd. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in zijn tweejaarlijkse monitor over het onderwerp. Het is het uitgebreidste onderzoek dat het statistiekbureau op dit vlak uitvoert.

Het CBS heeft gekeken naar wat er werd verdiend bij de overheid en in het bedrijfsleven. Bij de overheid verdienden mannen in 2016 5 procent meer dan vrouwen en twee jaar later 4 procent. Bij het bedrijfsleven bleef het verschil 7 procent. Deze cijfers zijn gecorrigeerd voor zaken die loon beïnvloeden naast alleen hun sekse, zoals parttime of fulltime werken en ervaring of functie.

Lange termijn

Over de lange termijn, sinds 2008, ziet het CBS een trendmatige daling in de loonverschillen. "Het verschil neemt ietsje af, maar het gaat heel langzaam", zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. "Als je deze trend zou doortrekken, duurt het nog 25 jaar voordat het verschil weg is."

De belangrijkste conclusie is volgens hem het feit dat mannen sowieso meer verdienen. "Je ziet dat mannen vaker een voltijdbaan hebben dan vrouwen. Daarnaast hebben ze vaker een leidinggevende functie." Daarnaast wijst Van Mulligen erop dat goedbetaalde banen vaak voltijds zijn. "Als je iets wil veranderen aan de verschillen, moet je gaan kijken naar de keuzes die mannen en vrouwen maken", zegt hij.

Ongecorrigeerd verdienden mannen bij de overheid gemiddeld 28 euro per uur en vrouwen 26 euro. Het verschil in het bedrijfsleven was nog iets groter: mannen verdienden daar gemiddeld 22 euro, tegenover 18 voor vrouwen. Dit is dus hetzelfde als in 2016.

Economische zelfstandigheid

Op de vraag wat beleidsmakers met deze monitor zouden kunnen, ook met het oog op de formatie na de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar, zegt Van Mulligen dat dit beeld al jaren bekend is.

Hij kan zich voorstellen dat er in Den Haag wordt gekeken naar de economische zelfstandigheid van vrouwen. "Bij een echtscheiding is er nog altijd het risico dat een vrouw in armoede terechtkomt. Ik kan me voorstellen dat financiële zelfredzaamheid een onderwerp is om naar te kijken."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl