Vestiging van Vestia ANP

Bijna tien jaar nadat woningcorporatie Vestia ternauwernood overeind gehouden werd met hulp van andere corporaties, is er opnieuw voor vele miljoenen aan hulp nodig. Woningcorporaties praten over een plan om Vestia met miljoenen te helpen, bevestigt de corporatie na berichtgeving in het FD.

Vestia is een van de grootste corporaties van Nederland en verhuurt tienduizenden woningen in de regio Den Haag en Rotterdam. Tot 2028 komt de corporatie 180 miljoen euro tekort en daardoor is er minder geld om te investeren in woningen. De corporatie kampt nog altijd met de gevolgen van de rentederivaten waardoor het in 2012 op de rand van de afgrond stond.

Vestia had het risico van een stijgende rente op leningen afgedekt met rentederivaten. De rente bleek juist te dalen, waardoor die producten niks meer waard waren en de banken meer onderpand eisten. De banken moesten voor 2 miljard euro worden afgekocht. Andere corporaties betaalden daar 700 miljoen aan mee. De rentederivaten zijn omgezet in langlopende leningen waar Vestia nog jarenlang een relatief hoge rente over moet betalen.

Een commissie werkt voor branchevereniging Aedes het plan uit voor een structurele oplossing voor Vestia. Een van de opties is het verdelen van de miljardenleningen onder andere corporaties. Die kunnen op vrijwillige basis meedoen met het plan. Zij zijn er zelf bij gebaat dat Vestia overeind blijft, omdat een faillissement van Vestia ook voor corporaties financiële gevolgen heeft.

STER reclame