NOS Nieuws

VN: concentratie broeikasgassen opnieuw hoger, ondanks corona

Ondanks de coronapandemie neemt de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer dit jaar opnieuw toe. De klimaatorganisatie van de Verenigde Naties (WMO) heeft dat bekendgemaakt in haar jaarlijkse verslag over de uitstoot van broeikasgassen.

Definitieve cijfers over 2020 zijn er nog niet, maar volgens de WMO is wel al duidelijk dat de actieve uitstoot van gassen als CO2 is afgenomen. Dat komt vooral door de wereldwijde maatregelen tegen het coronavirus, zoals het gedeeltelijke stilleggen van het vliegverkeer.

Op de totale concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer heeft die afname van de uitstoot echter geen significante invloed. Volgens de WMO zal de CO2-concentratie, die vorig jaar een recordhoogte bereikte van 410,5 deeltjes per 1 miljoen luchtdeeltjes, dit jaar gewoon doorstijgen.

Dat komt mede door het feit dat CO2-deeltjes eeuwenlang in de atmosfeer blijven hangen. CO2 wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde.

Wind, water en zon

De Finse WMO-chef Taalas grijpt het rapport aan om opnieuw te wijzen op het belang van de internationale afspraak om de opwarming tot het einde van deze eeuw beperkt te houden tot 1,5 graad. "We moeten de uitstootcurve blijvend afvlakken", schrijft hij.

Volgens Taalas moeten olie, gas en kolen als energiebronnen in toenemende mate worden vervangen door wind, water en de zon. Ook zegt hij dat er wereldwijd wellicht meer kerncentrales gebouwd moeten worden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl