Het Waddengebied bij Ameland
In samenwerking met
Omrop Fryslân
NOS Nieuws

Advies: vijf natuurgebieden kunnen Nationaal Landschapspark worden

Vijf Nederlandse natuurgebieden kunnen een zogenoemd Nationaal Landschapspark worden, adviseert de Commissie Verkenning Nationale Parken. In die parken zou niet alleen aandacht moeten zijn voor de bijzondere natuur, maar ook voor het cultuurhistorisch erfgoed. Bovendien zijn ze van internationale allure.

Het gaat om het Waddengebied, de Biesbosch, de Hollandse vastelandsduinen (van Den Helder tot Hoek van Holland), de Veluwe en de IJsseldelta met Weerribben-Wieden.

De commissie, onder leiding van Pieter van Vollenhoven, deed in opdracht van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed onderzoek naar welke gebieden daarvoor in aanmerking kwamen.

Proeftuin voor biodiversiteit

De vijf parken moeten er volgens de commissie niet alleen zijn om inzicht in de natuur- en landschapsgeschiedenis van Nederland te geven, ze blijven ook vrij toegankelijk voor publiek. Daarnaast moeten ze als proeftuin dienen om de biodiversiteit te herstellen en om te onderzoeken hoe maatschappelijke problemen als toekomstbestendig waterbeheer, stikstofreductie en CO2-reductie aangepakt kunnen worden.

De Brandaris

In het Waddengebied liggen volgens de commissie de grootste kansen op het gebied van biodiversiteit en duurzaamheid. Bijvoorbeeld door bij ontwikkelingen op het gebied van toerisme, visserij en landbouw rekening te houden met de omvang van het gebied. Ook wordt gesproken over het terugbrengen van verschillende soorten zeewier en oesterbanken.

De plannen worden begin december besproken met minister Schouten van Natuur en minister van Engelshoven van Cultuur, meldt Omrop Fryslân. Dan moeten langetermijnplannen worden gemaakt met het Rijk en de provincies over de financiering van de parken.

Advertentie via Ster.nl