ANP

Minister Dekker voor Rechtsbescherming wil de tarieven van gerechtsdeurwaarders verhogen. Uit onderzoek van consumentenprogramma Kassa blijkt dat Dekker tariefverhogingen plant van gemiddeld 16 procent. Dat plan valt niet bij iedereen goed, nu vanwege de coronacrisis een hausse aan schuldvragen wordt verwacht.

De Landelijke Organisatie van Sociaal Raadslieden (LOSR) en de vereniging voor schuldhulpverlening, sociale kredietverlening en bewindvoering (NVVK) slaan alarm. Ze verwachten dat mensen door de stijgende tarieven dieper in de problemen kunnen komen.

"We verwachten dat de groep mensen die een beroep op ons gaat doen groter wordt", zegt Auke Schouwstra van de NVVK. "De timing van een tariefsverhoging midden in de coronacrisis is op zijn zachtst gezegd onhandig. Schuldhulpverleners verwachten 30 procent groei van de hulpvraag. Onze cliënten zullen vaak te maken krijgen met de tariefsverhoging."

De nieuwssite Follow The Money berekende eerder dat het jaarlijks gaat om zo'n 32 miljoen euro aan extra deurwaarderskosten. "Ongewenst", aldus Schouwstra. Volgens de NVVK verdiept de verhoging van de tarieven de problematiek van mensen met schulden. "De schuldpositie van mensen wordt moeilijker op te lossen naarmate de schuld hoger is."

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt in een reactie dat deurwaarders belangrijk werk doen, waar een "redelijke vergoeding" bij hoort. Een advies om de tarieven "aan te passen aan de huidige tijd" wordt daarom overgenomen, aldus het ministerie. Wel wordt actie ondernomen tegen oneerlijke prijsafspraken.

Langslepende discussie

Het probleem speelt al langer. "Er is in 2001 een structuurfout ontstaan, toen het huidige systeem voor de deurwaarders werd ingevoerd", zegt Schouwstra van de NVVK. "Dat leidde tot ongewenste marktwerking, waardoor het nu voor deurwaarders heel moeilijk is. Als je de werking van de markt loslaat op mensen met schulden, speel je met vuur."

De NVVK pleit er samen met de LOSR voor om het systeem te veranderen en niet de tarieven te verhogen. "Wat ons betreft richt de deurwaarder zich op waar hij goed in moet zijn: de belangen van mensen met schulden in het oog houden wanneer er vorderingen geïncasseerd moeten worden. Nu werken ze als commerciële organisaties. Dat vertroebelt hun positie. We moeten niet willen verdienen aan mensen met schulden."

Deurwaarders positief

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) reageerde begin oktober juist positief op het voorstel van minister Dekker. De KBvG schrijft daarin "de noodzaak en opportuniteit van de voorgestelde herijking te onderschrijven". Zij zien de aanpassing van de tarieven als een onderdeel van de onafhankelijke en onpartijdige positie van deurwaarders.

STER reclame