Leerlingen van het ROC van Twente dragen mondkapjes
NOS NieuwsAangepast

Nieuwe campagne tegen hardnekkig probleem: stagediscriminatie

Vele brieven schrijven en niet aangenomen worden, of racistische opmerkingen naar je hoofd krijgen op de werkvloer. Al jaren worden studenten met een migratieachtergrond gediscrimineerd bij het zoeken naar een stage of terwijl ze stage lopen, ondanks inspanningen vanuit het ministerie van Onderwijs. Het ministerie noemt het probleem hardnekkig en begint een nieuwe campagne.

Met een speciale website moet meer aandacht komen voor het melden van stagediscriminatie. De campagne volgt op een reeks van maatregelen die er al zijn om het probleem aan te pakken. Zo kregen leerbedrijven al extra trainingen, werd een meldpunt ingericht, en begint er binnenkort een pilot om stages te laten toewijzen door de mbo-school, in plaats van studenten ervoor te laten solliciteren. Toch wekken de recentste onderzoeken niet de indruk dat discriminatie afneemt.

Cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau van april dit jaar laten zien dat ongeveer een op de tien stagezoekenden het vermoeden heeft gediscrimineerd te zijn. Onder Marokkaans-Nederlandse studenten komt die ervaring het meest voor: 44 procent ervaart daar discriminatie.

Het Kennisplatform Integratie en Samenleving stelt dat studenten met een migratieachtergrond meer sollicitatiebrieven moeten schrijven en langer op zoek zijn voordat zij een stageplek hebben, dan studenten zonder een migratieachtergrond.

'Kies Mij'

Minister Van Engelshoven zegt in het NOS Radio 1 Journaal stagediscriminatie onacceptabel te vinden: "Je hebt je stinkende best gedaan op school, je wil een mooi vak uitoefenen en die droom wordt gewoon geknakt, omdat men jouw achternaam niet wil. Dus we moeten hier zo snel mogelijk proberen een eind aan te maken."

Ze hoopt dat een nieuwe campagne verandering kan brengen. "We gaan er nu echt samen voor staan, dat is nog niet eerder gebeurd. Meer mensen moeten zich ervan bewust zijn dat dit een probleem is in de samenleving." De campagne, met als slogan 'Kies Mij' is gericht op studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), omdat daar het meeste stage wordt gelopen.

Er komt een website waarop studenten worden opgeroepen discriminatie te melden bij het meldpunt, en erover te praten met de stagebegeleider of mentor. Er zijn webinars en trainingen voor bedrijven om hen voor te lichten over hoe ze zo onbevooroordeeld mogelijk stagiairs kunnen selecteren. De minister wil op een later moment ook het hoger onderwijs gaan betrekken in de aanpak van stagediscriminatie.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl