De otter, ook wel de Europese otter of visotter genoemd
NOS Nieuws

Konijn en haas op rode lijst met bedreigde zoogdieren, otter en zeehond eraf

Het gaat niet goed met de haas en het konijn in Nederland. De diersoorten zijn toegevoegd aan de Rode Lijst van bedreigde zoogdieren. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit publiceerde vandaag de lijst, de laatste versie was uit 2006.

Volgens de Zoogdiervereniging zijn de populaties hazen en konijnen sinds de jaren 50 met meer dan 60 procent afgenomen.

En daar zijn allerlei redenen voor, zie je in de video:

Is het einde nabij voor Nederlandse hazen en konijnen?

De vereniging noemt het alarmerend dat 'algemene' soorten in Nederland nu bedreigd raken. De afgelopen tien jaar ging de konijnenpopulatie met 38 procent achteruit. Voor de Rode Lijst wordt er sinds 1950 informatie bijgehouden over hoe het gaat met de dieren.

Uit de nieuwe lijst blijkt dat vooral zoogdieren in agrarisch gebied het moeilijk hebben: de 'boerenlandzoogdieren'. Elf van de zestien meest bedreigde soorten in Nederland leven in dit gebied. Behalve met het konijn en de haas gaat het ook slecht met onder meer de bunzing, de hermelijn en de eikelmuis.

Otter niet meer op de lijst

Het gaat juist wat beter met zeezoogdieren en de wat grotere zoogdieren op het land. Zo staan de bruinvis, en de gewone en grijze zeehond niet meer op de lijst. Hetzelfde geldt voor de otter, bever en boommarter.

Vooral voor de otter is dat bijzonder, stelt de Zoogdiervereniging. Ten tijde van de vorige Rode Lijst was de otter namelijk bijna verdwenen uit ons land. Onder meer de verbetering van het leefgebied van de otter de afgelopen jaren, droeg eraan bij dat het geen bedreigde diersoort meer is.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl