NOS Nieuws

Gemeenten moeten volgend jaar 27.000 statushouders huisvesten

Gemeenten moeten volgend jaar 27.000 statushouders, erkende vluchtelingen, huisvesten. Dat betekent ruim twee keer zoveel als vorig jaar.

Staatssecretaris Broekers Knol van Asiel en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken schrijven dat in een brief aan de gemeenten. De extra plekken zijn nodig omdat de locaties van het COA vol raken en het aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning dat wacht op een woning steeds groter is.

Ieder half jaar krijgen de gemeenten te horen hoeveel asielzoekers zij op moeten nemen. Dat aantal is afhankelijk van het aantal inwoners. Afgelopen jaar ging het in totaal om 11.000 statushouders.

Wachttijden

De toename komt volgens Broekers Knol mede doordat de Immigratie- en Naturalisatiedienst een achterstand van ruim 15.000 asielzaken wegwerkt.

Sommige asielzoekers wachten al meer dan twee jaar op de behandeling van hun asielverzoek. Die lange wachttijden zijn onder meer ontstaan door een tekort aan personeel bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst.

Hotels en vakantieparken

Om snel al extra plekken te vinden gaat het COA hotels en vakantieparken inzetten. Als dat niet voldoende is, zal er ook weer crisisnoodopvang nodig zijn. Vlak voor de uitbraak van het coronavirus waren daarvoor al evenementenhallen in Goes en Leeuwarden ingericht. Die zijn op het laatste moment afgezegd.

Broekers Knol en het COA realiseren zich dat het een enorme opgave is voor gemeenten. Daarom krijgen zij extra ondersteuning voor de opvang, huisvesting, inburgering en integratie. Daarover lopen de onderhandelingen nog.

Compensatie

Gedacht wordt aan tussenvoorzieningen of doorstroomwoningen om mensen tijdelijk op te vangen. Lokaal kunnen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties prestatieafspraken maken over het uitbreiden van de woningvoorraad, bijvoorbeeld voor het huisvesten van specifieke doelgroepen zoals alleenstaanden en grotere gezinnen.

Gemeenten die vaart maken met het huisvesten van vergunninghouders krijgen een financiële compensatie. Het geld dat normaal naar het COA gaat vanwege langdurig verblijf, zou dan naar de gemeente kunnen. Gemeenten hoeven voor huisvesting niet alleen te kijken naar sociale huurwoningen, maar kunnen vergunninghouders ook onderbrengen in verbouwde kantoorpanden, flexwoningen of huurkamers.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl