In 2005 won de Nieuwe Bijbelvertaling de NS Publieksprijs voor het Nederlandse Boek
NOS Nieuws

Nieuwe bijbelvertaling krijgt modern jasje, maar hij wordt weer Hij

De opvolger van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004 komt komend najaar uit. Het nieuwe editie krijgt de naam NBV21.

"De NBV21 is een verbeterde versie, dankzij duizenden reacties van bijbellezers en nieuwe wetenschappelijke inzichten", zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap. De meest gebruikte bijbelvertaling in protestantse kerken wordt op 12.000 punten herzien, meldt Trouw.

In de nieuwe versie gaan woorden als aalmoes en legerstee eruit omdat die nauwelijks meer worden gebruikt. Aalmoes wordt 'een gift uit barmhartigheid' en legerstee wordt gewoon een bed. Verder komen de hoofdletters voor verwijzingen naar God en Jezus terug: die waren veranderd in 'hij', maar worden nu weer 'Hij' .

Er is drie jaar door negen vertalers gewerkt aan de nieuwste Nieuwe Bijbelvertaling. Duizenden lezers hebben hen daarbij geholpen.

'Pijn aan het hart'

Lezers van de versie uit het vorige decennium hadden volgens de krant het vaakst kritiek op het afschaffen van de hoofdletter bij verwijzingen naar God, Jezus en Heilige Geest. "'Hij' is in de NBV 'hij' geworden en dat bevalt slecht." Daarom keert men terug naar de schrijfwijze uit de voorlaatste vertaling van 1951.

Matthijs de Jong, leider van het vertalingsproject, vindt niet dat de Bijbel weer ouderwets wordt. "Nee, het is geen stap terug", zegt hij. "We sluiten aan bij een traditie die nooit is verdwenen. Voor sommigen doet Hij met een hoofdletter misschien pijn aan de ogen, maar voor anderen doet hij met een kleine letter pijn aan het hart."

Dichter bij de oorspronkelijke tekst

De Jong zegt verder dat in de nieuwste NBV is geprobeerd om dichter bij de oorspronkelijke Hebreeuwse en Griekse tekst te blijven. Als voorbeeld noemt hij de verzen in het eerste bijbelboek waarin Adam een vrouw krijgt, Eva. "Eindelijk een gelijk aan mij", staat er in de NBV. Dat wordt "Dit is ze!"

"Dat Eva gelijk is aan Adam is wel de conclusie van het hele verhaal, maar dat is niet wat er in het Hebreeuws in dat eerste zinnetje staat", zegt De Jong. "Met deze tekst zitten we dichter bij de brontekst. En het is beter dat de lezer zelf de conclusie trekt dan dat er te veel wordt ingevuld."

De nieuwe Nieuwe Bijbelvertaling komt volgend jaar uit en krijgt de naam NBV21. De huidige versie won in 2005 de NS Publieksprijs voor het Nederlandse Boek.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl