ANP

De Nederlandse koe is steeds productiever. De gemiddelde levensproductie van een koe heeft een record van 34.000 liter bereikt. Even ter vergelijking: in 2010 ging het nog om gemiddeld 30.000 liter en in 2000 om 24.000 liter. Dat blijkt uit cijfers van Coöperatie Rundveeverbetering (CRV).

Nederland hoort volgens vakblad Boerderij al jaren tot de wereldtop op het gebied van melkproductie per koe. Alleen Denemarken, Israël en de Verenigde Staten produceren per koe nog meer melk.

Boer Jos Knoef is tevreden over de productietoename van zijn koeien, maar de Dierenbescherming is niet blij met deze trend:

'Als je een koe goed verzorgt, dan produceert ze ook meer melk'

Toch lijkt deze boer niet de regel te zijn als er wordt gekeken naar de cijfers van CRV. Al jaren worden koeien in Nederland gemiddeld zo'n 5 à 6 jaar. Toch kunnen koeien volgens de Dierenbescherming zo'n 25 jaar worden. Koeien zijn dus alleen in die relatief korte tijd productiever. En dat is volgens de Dierenbescherming niet goed voor het welzijn van de koeien. "Koeien krijgen allerlei kwalen aan de uiers en klauwen. We willen dat koeien minder melk produceren, maar zo wel langer leven. Uiteindelijk produceert een koe meer doordat ze langer leeft."

Doordat boeren door de mestregels een beperkte hoeveelheid koeien mogen hebben, kan een productievere koe handig zijn. Momenteel wordt er voor de mestregels gekeken naar het aantal koeien en beschikbare land. Maar landbouweconomen Dirk Strijker van de Universiteit Groningen en Petra Berkhout van de Universiteit Wageningen sluiten niet uit dat dit in de toekomst nog kan veranderen. "Koeien zullen meer moeten eten als ze per jaar meer melk moeten gaan geven. Ze produceren dan ook meer fosfaat. Dus via een omweg zou dan toch weer ingegrepen worden", zegt Strijker.

Oudere koeien hebben prijskaartje

De landbouweconomen zijn het met de Dierenbescherming eens dat het voor het welzijn van de koeien beter is als ze ouder worden. Maar dat heeft wel een prijskaartje. "Voor boeren is van belang dat ze een goed inkomen verdienen. Deze ontwikkelingen van meer productie per koe zijn mede ingegeven om het inkomen op peil te houden", zegt Berkhout.

Een oudere koe produceert namelijk op een gegeven moment minder melk, maar moet natuurlijk nog wel gevoerd worden en zal ook de veearts weleens op bezoek krijgen. "De meeste boeren gaan voor optimum. Maar er komt een moment dat de melk van een oude koe te duur wordt om de huidige melkprijs te kunnen hanteren", zegt Strijker.

STER reclame