Verpleegkundige met mondneusmasker
NOS Nieuws

Ziekenhuispersoneel wil helder beleid voor mondkapjes

Ziekenhuismedewerkers zouden in principe altijd mondkapjes moeten dragen en daarvan alleen afwijken als ze dat zelf verantwoord vinden. Vijf vakbonden in de zorg en de Patiëntenfederatie Nederland vragen in een open brief aan de ziekenhuizen om dit overal als richtlijn in te voeren. Ze vinden dat ziekenhuispersoneel in alle gevallen moet kunnen beschikken over persoonlijke beschermingsmiddelen.

De beroepsorganisaties stellen in hun brief dat er nu geen heldere norm is voor het gebruik van mondkapjes en dat medewerkers en patiënten erover in verwarring zijn. Dagelijks stromen verhalen van hun leden binnen.

Masker op, masker af

"Bij sommige contacten tussen patiënt en zorgverlener zijn, volgens de huidige richtlijnen, mondneusmaskers niet nodig. Maar ook wanneer dat wel noodzakelijk is, hoeft zorgpersoneel op de gang weer geen masker te dragen. Bij de patiënt of in het lab je masker op, bij het koffieapparaat je masker af. Alsof het virus zich een paar meter verder anders gedraagt", staat in de brief.

Extra verwarrend is ook dat binnenkort in alle overdekte publieke ruimten een mondkapje verplicht is, terwijl dat in het ziekenhuis afhangt van de situatie.

De brief is gericht aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de werkgeversorganisaties van de ziekenhuizen. Hij is ondertekend door FNV Zorg & Welzijn, NU '91, CNV Zorg & Welzijn, FBZ vakbond voor zorgprofessionals, beroepsvereniging V&VN en de Patiëntenfederatie Nederland.

De ondertekenaars vinden dat veiligheid voorop moet staan. "Daar hoort een heldere en eenduidige afspraak over persoonlijke beschermingsmiddelen bij." De ziekenhuizen hanteren nu een richtlijn die is opgesteld in samenspraak met de Federatie van Medisch Specialisten, maar die laat in de ogen van de briefschrijvers te veel ruimte voor eigen invulling.

Ze zien liever dat ziekenhuizen de richtlijn van de verpleeghuizen volgen. Daar geldt dat zorgpersoneel altijd preventief een masker draagt, tenzij de medewerker zélf het verantwoord en nodig vindt daarvan af te wijken.

Volgens het ministerie van VWS zijn er genoeg beschermingsmiddelen, dus dat kan volgens de bonden geen belemmering meer zijn. "Ziekenhuisbestuurders, waar wachten jullie op? Er is geen dag te verliezen in de strijd tegen corona", besluit de brief.

Eigen beleid

In een reactie zegt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen dat zij slechts een adviserende rol heeft. Elk ziekenhuis heeft het recht eigen beleid te maken rond het dragen van mondneusmaskers. Ze hebben de vrijheid om binnen de wet naar eigen inzicht af te wijken van de richtlijnen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl