Burgemeester Halsema kijkt van afstand toe bij de demonstratie op 1 juni
NOS Nieuws

Driehoek Amsterdam maakte fouten voor, tijdens en na demonstratie op de Dam

De bestuurlijke driehoek van Amsterdam heeft in de aanloop naar de anti-racismedemonstratie van 1 juni op de Dam een reeks fouten gemaakt. De driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie heeft "voor, tijdens en onmiddellijk na de demonstratie niet als overlegorgaan gefunctioneerd", schrijven de onderzoekers die de gebeurtenissen in opdracht van burgemeester Halsema in kaart hebben gebracht.

Op 1 juni kwamen na de dood van George Floyd in de VS niet zoals verwacht honderden maar duizenden mensen op de Dam bijeen om te protesteren tegen "anti-zwart politiegeweld in de VS en Europa".

De bijeenkomst wekte verontwaardiging, omdat de deelnemers door de hoge opkomst geen anderhalve meter afstand konden houden en er ook niet gehandhaafd werd. De woede richtte zich vooral op burgemeester Halsema, omdat ze het protest had laten doorgaan en niet ingreep toen de opkomst veel hoger bleek dan gedacht.

Verkeerde bronnen

Uit het onderzoek komt naar voren dat de politie zich bij het inschatten van de opkomst op verkeerde bronnen heeft gebaseerd. Zo is de invloed van influencers die op sociale media actief zijn, onderschat. Ook de berichtgeving in traditionele media als radio, kranten en televisie lijkt niet te zijn meegenomen.

Toen in de loop van de middag vele duizenden demonstranten "als water de Dam opstroomden, werd het betrokkenen duidelijk dat een geheel nieuwe situatie was ontstaan", schrijven de onderzoekers. De driehoek heeft daar niet goed op gereageerd. Er werd per WhatsApp gecommuniceerd, terwijl men beter naar een crisiscentrum had kunnen gaan.

Hoe de besluitvorming exact is verlopen, was niet onmiddellijk duidelijk. Het moest achteraf door betrokkenen worden "bediscussieerd". "Dat duidt op een slordig proces", schrijven de onderzoekers.

Uiteindelijk liep het goed af. Er braken geen ongeregeldheden uit en voor zover bekend zijn er niet of nauwelijks mensen besmet geraakt met het coronavirus.

Spijt

Burgemeester Halsema verontschuldigde zich ruim een week later in de Amsterdamse gemeenteraad. Ze zei dat de beelden van de drukte op de Dam "pijnlijk" waren geweest voor iedereen die bij de corona-uitbraak en -bestrijding betrokken was.

Vandaag zegt ze in een reactie op het rapport dat de veiligheidsdriehoek zich herkent in het feitenrelaas over de voorbereiding en het verloop van de demonstratie. De aanbevelingen worden overgenomen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl