NOS Nieuws

Radboud Universiteit en Radboudumc in Nijmegen mogen zich niet langer 'katholiek' noemen

De Radboud Universiteit en ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen dragen niet langer het predicaat 'katholiek'. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft het ingetrokken, omdat de bisschoppen vinden dat ze te weinig invloed hebben op de toezichthouder van beide instanties, de Stichting Katholieke Universiteit (SKU).

Nu worden alle bestuursleden van die stichting benoemd door de bisschoppen, maar de stichting wil de invloed van de bisschoppen terugbrengen tot één lid. In een verklaring noemt de bisschoppenconferentie dat "een te grote beperking". Ook is er discussie over de nieuwe structuur van zowel het ziekenhuis als de universiteit. Het is de bedoeling dat universiteit en het ziekenhuis per 1 januari ieder een eigen toezichthouder krijgen, maar over de samenstelling konden de SKU en de bisschoppen het niet eens worden.

"Daarnaast onderschrijven de bisschoppenconferentie en SKU dat zij verschillende visies hebben over de wijze waarop Radboud Universiteit en Radboudumc invulling zouden moeten geven aan hun katholiciteit", staat in de verklaring. "De verwachting dat deze visies naar elkaar toe zullen groeien ontbreekt."

Rechter gaf stichting eerder gelijk

Het conflict tussen de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de SKU speelt al langere tijd. De rechtbank in Amsterdam oordeelde in juli dat de stichting door mag gaan met de plannen om de invloed van de bisschoppen in de raad van toezicht te beperken. Eerder werden meerdere kandidaat-bestuurders van de toezichthouder afgewezen, omdat de bisschoppen vonden dat ze niet katholiek genoeg waren.

De stichting zegt het besluit te betreuren, maar zal het respecteren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl