In 2018 nodigde de Koninklijke Marine meisjes uit om kennis te maken met defensie
NOS Nieuws

'Dienstplicht' nu ook voor meisjes, prinses Amalia krijgt ook een uitnodiging

Dit jaar vallen meisjes voor het eerst onder de dienstplicht. Alle meisjes die in 2003 geboren zijn, krijgen deze week een brief van het ministerie van Defensie met de mededeling dat ze staan ingeschreven voor de militaire dienstplicht. Het gaat om iets meer dan 100.000 jonge meiden. Onder hen is ook prinses Amalia, die op 7 december 17 jaar wordt.

Anouk zit in het leger, en is blij dat ook meiden de brief krijgen:

Dienstplicht voor meiden? Goede zaak, zegt militair in opleiding Anouk

In de brief staat, net als in de brief die jongens al decennia krijgen, dat de militaire dienstplicht nog bestaat, maar dat de plicht om op te komen is opgeschort. De Tweede Kamer besloot in 2018 toch dat de dienstplicht ook voor meisjes moet gelden, vanwege de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Bijkomend voordeel is dat het ministerie van Defensie de meisjes kan wijzen op een carrière bij de krijgsmacht. Al jaren wordt daarop ingezet, maar slechts 10 procent van de militairen is nu vrouw. "Het neemt iets toe", zegt een woordvoerder van het ministerie, "maar het is lastig om vrouwen voor de krijgsmacht te vinden."

We weten niet wat er in de toekomst kan gebeuren.

Ank Bijleveld, minister van Defensie

De opkomstplicht is in 1997 opgeschort. De Koude Oorlog was voorbij en grote, dure legers waren niet meer nodig, was de gedachte. De taak van de krijgsmacht verschoof naar crisisbeheersingsoperaties, waar dienstplichtigen alleen vrijwillig aan mochten meewerken. Sindsdien heeft defensie ingezet op professionalisering van het leger. Militairen blijven nu langer in dienst en er is geïnvesteerd in de opleidingen.

'Kan ooit nodig zijn'

Sinds het opschorten van de dienstplicht zijn dienstplichtigen nooit opgeroepen. "Maar we weten niet wat er in de toekomst kan gebeuren", zegt minister Ank Bijleveld in een boodschap aan alle meisjes. "Als de veiligheid van ons land ooit weer ernstig bedreigd wordt, kan het nodig zijn dat de dienstplichtigen wel het leger in moeten."

Jonge meiden die nu al weten dat ze absoluut niet een eventuele dienstplicht willen vervullen, kunnen overigens geen bezwaar maken. Dat kan pas als ze een oproep krijgen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl